اخبار

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد:
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی خبر داد:  
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از توزیع بیش از 104 هزار تن انواع کود کشاورزی در این استان در یکساله 96خبر داد.  
گزارش تصویری از فعالیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی در روزهای تعطیلی ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ فروردین ماه ۹۷ بمنظور تامین کود مورد نیاز کشاورزان محترم و بهره برداران استان.  
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان همدان گزارش داد:
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نمایندگی بندر امام خمینی (ره):  
مهندس موسوی مدیر محترم نمایندگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بندر امام خمینی (ره) طی مصاحبه کوتاه تلفنی گفت:  
تقدیر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مازندران از مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی عید را به شما تبریک می گوید
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان گزارش داد: