اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی: روز پنج شنبه 19/7/97 جلسه هم اندیشی مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان با ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و مجموعه مدیرا...
این جلسه در تاریخ 97/07/22 با حضور مدیریت و مسئولین شرکت خدمات حمایتی و کارگزاران محترم استان برگزار شد. در این جلسه، کارگزاران مشکلات خویش را بیان نمودند که آقای مهندس نظام دوست مدیر استان، تو...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان امروز اعلام کرد: با توجه به مشکل بوجود آمده در خصوص حمل کود شیمیایی از بنادر به مقصد شهرهای استان با هماهنگی و مساعدت معاونت محترم امور اقتصادی استاندا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران: در جلسه اعضاء شوراهای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر (21/7/97 ) مسائل و مشکلات آنان با حضور آقای دکتر موسوی نماینده محت...
  مدیران بازاریابی و امور مشتریان و بذر و نهال از استان مازندران بازدید و از نزدیک در جریان تامین و توزیع نهاده های کشاورزی بخصوص مانده بذور موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی: با توجه به تأکیدات مدیر عامل محترم  مبنی بر تهیه و تامین کامیون و حمل به موقع از مبادی، سرپرست محترم بازرگانی خراسان رضوی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورری استان تهران: رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در جلسه کمیته فنی تأمین انواع نهاده های کشاورزی جهت کشت پائیزه سال زرا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی: این نشست در روز چهارشنبه مورخه 97/7/18 در محل دفتر مدیر حفظ نباتات برگزار گردید. در این جلسه ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف، وضع...
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی: درادامه  بازدید  و بررسی کیفی بذور خریداری شده از انبارهای بذور استانها ، کارشناس بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاور...
به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران: 1-مقدمه : یکی از مهمترین راهکارها در راستای بیان اهداف، خدمات انجام شده و همچنین معرفی مجموعه های ارائه کننده خدمات متنوع به ...
روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده کشاورزی، وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی واقع در استان البرز گزارش داد:
به گزارش روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی: این جلسه با حضور مجری طرح و مدیریت استان زنجان و کارشناسان ذی ربط استانی برگزار شد.
  اولین جلسه کمیته فنی و پایش زراعت گندم استان سال زراعی ( 98-97 ) در مورخ 97/7/19 توسط معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی با حضور مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعنوان عضو دائم کمیت...
به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان لرستان :
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان