اخبار

جناب آقای مهندس ندرلو مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:
استان البرز-نظرآباد حضور آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزیر در امور زراعت ، آقای مهندس رسولی مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، آقای مهندس ملازاده معاون فنی و عضو هیات مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورز...
جناب آقای دکتر امیدی مدیر محترم امور ماشین آلات و ادوات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با مدیرعامل شرکت ماشین سازی بادله مازندران دیدار کردند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ، جلسه تهک ( توسعه هواشناسی کشاورزی) با حضور مدیران روابط عمومی های دستگاههای اجرایی مرتبط در اداره کل هواشناسی مازندران با ارائه گزار...
به گزارش مسئول اداره آموزش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: 
جناب آقای مهندس ندرلو مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به خبرنگار روابط عمومی گفت:
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین خبر داد:
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل به نقل از جناب آقای مهندس راه انجام مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورز استان قزوین:
جناب آقای مهندس رسولی مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان هرمزگان سفر نمود.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی خبر داد:
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی
 عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: ایران توان تولید و صادرات حدود 3 میلیون تن کودهای ازته پایه را دارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی
جناب آقای مهندس ندرلو مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:
 مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جناب آقای مهندس رسولی طی مصاحبه ای، با تأکید بر همراهی و پشتیبانی از بخش خصوصی بعنوان یکی از راهبردهای اصلی شرکت، در پاسخ به سئوالات خبرنگار رواب...