تامین و توزیع 120 تن کود اوره در سوادکوه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 150 تن کود کشاورزی در سوادکوه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حضور مدیر سازمان تعاون روستایی در همایش سبد کودی استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین و توزیع 300 تن کود اوره در سوادکوه شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کارگزاریهای شهرستان آستارا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

همایش آموزشی ترویجی و معرفی محصولات

برگزاری همایش های آموزشی ترویجی و معرفی محصولات
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان، ادامه مطلب

بوجاری بذر برنج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

توزیع 162 تن کود به طور مستقیم در مرکز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کارگزاریهای شهرستان آستارا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

ملاقات های عمومی مدیر و مسئولان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 10 تن کود برای کشت دانه های روغنی در سیمرغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کود توزیع شده مزارع کلزا استان خوزستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان ادامه مطلب

تناوب زراعی در شالیزارهای برنج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

احیاء صنعت چای با حمایت سازمان جهاد کشاورزی گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تامین و توزیع 35 تن کود برای مراکز تحقیقاتی در مرکز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کود توزیع شده مزارع کشت چغندر قند استان خوزستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان ادامه مطلب

جلسه اضطراری طرح پایلوت تغذیه گیاهی
براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین و توزیع 30 تن کود سوپرفسفات تریپل در سوادکوه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حضور رئیس نظام صنفی کشاورزان در همایش سبد کودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین و توزیع 10 تن کود سولفات آمونیوم در مرکز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 190 تن کودشیمیایی ازته شهرستان چاراویماق استان آذربایجان ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 440 تن کود کلرورگرانوله در مرکز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

تامین و توزیع 27 تن انواع کودشیمیایی شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

حضور روسای کلیه مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان پهنه در همایش سبد کودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

آغاز برداشت هندوانه شب یلدا در شهرستان میناب
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان  ادامه مطلب

تامین و توزیع 6687 تن کود کشاورزی در مرکز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حضور رئیس اداره ترویج سازمان در همایش سبد کودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

تامین و توزیع 20 تن کود سوپرفسفات تریپل در سوادکوه شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری جلسه ستاد گندم
براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین و توزیع 55 تن کود سوپرفسفات تریپل در سیمرغ مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کودهای تقلبی و تهدیدی برای سلامت جامعه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تامین و توزیع 1085 تن کود اوره در سیمرغ مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

پایش منابع آبی کشاورزی از لحاظ شوری

پایش منابع آبی کشاورزی استان تهران از لحاظ شوری
به گزارش روابط عمومی خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ادامه مطلب

تامین و توزیع 30 تن کود فسفات آمونیوم در سیمرغ مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حضور نماینده ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی در همایش سبد کودی استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

دوره آموزشی آینده پژوهی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان در همایش سبد کودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

بسته بندی پارت 6 روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک ادامه مطلب

تامین کود برای کشت آفتابگردان در مرکز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

آغاز برداشت گوجه فرنگی در شهرستان بستک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان  ادامه مطلب

تامین کود برای 530 هکتار کشت سویا در مرکز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تحویل پارت 6 روغن ولک تولیدی به انبار تولید مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

تامین کود برای کشت کلزا در بابلسر مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

نمونه برداری از پارت 6 روغن تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

نمونه برداری از کودهای سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر عباس در انبار ساز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

افزایش 3 برابری تولید سویا با تامین به موقع کود در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 1100 تن کود از طریق کارگزاری تعاونی در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 255 تن کود فسفات آمونیوم در مرکز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین بیش از 574 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان رودان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان: ادامه مطلب

تاکید معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به نظارت دقیق توزیع کود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

تامین و توزیع 354 تن کود پتاس در مرکز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حضور رئیس خانه کشاورز استان قم در همایش سبد کودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

ساخت پارت 7 روغن ولک 80% تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

حضور مدیر عامل آستانه مقدسه حضرت معصومه در همایش سبد کودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین و توزیع 100 تن کود پتاس در سیمرغ مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

پاسخگویی به شکایات مردمی
رسیدگی به شکایات: ادامه مطلب

حضور کارشناسان کشاورزی استان قم در همایش سبد کودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین و توزیع 40تن کود کلرور گرانوله در سیمرغ مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین بیش از 2698 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان حاجی آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان: ادامه مطلب

تامین و توزیع 458تن کود برای پرورش ماهی شرق ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید اکیپ پایش کود استان از کارگزاران شهرستان بستان آباد استان آذربا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 1310 تن کود کشاورزی در سیمرغ مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 200 تن کود از طریق کارگزاری تعاونی در سیمرغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

تامین و توزیع320 تن کودشیمیایی ازته شهرستان هشترود استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود برای 102 هزار سطح زیرکشت بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

دیدار مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی با جانبازان جهادگر شه...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع 180 تن کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل شهرستان چاراویماق استان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود برای 1800 هکتار کشت کلزا در نکاء مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سازمان در همایش سبد کودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

تامین کود برای 700 هکتار کشت سویا در گلوگاه مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حضور کلیه کارگزاران استان قم در همایش سبد کودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 8 هزار تن سبزی در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از فروشگاههای عرضه کود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین کود برای 750 هکتار کشت سویا در میاندورود مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از روند کیسه گیری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

حضور کشاورزان پیشرو استان قم در همایش سبد کودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

بازدید از مزرعه طرح پایلوت تغذیه کودی استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

لزوم کاشت بذرهای مقاوم در مقابل کم‌آبی برای تقویت بخش کشاورزی ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

سهم استان ایلام از دریافت کود فسفاته
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

کود سولفات آمونیم توزیع شده در استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی

توزیع بیش از 24 هزار تن کود شیمیایی در استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

سهم شهرستان مهران از توزیع کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

سهمیه توزیع کود اوره شهرستان دره شهر استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تامین و توزیع 90 تن انواع کودشیمیایی شهرستان هوراند استان آذربایجان شرق...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

کود اوره توزیع شده در شهرستان ایوان استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

سهم دهلران ازتوزیع کود اوره استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:  ادامه مطلب

بازدید از واحد تولیدکنندگان کودهای غیر یارانه ای
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 500 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری در استان اصفهان در سال جاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

، توزیع 1600 تن کودهای شیمیایی در شهرستان تیران و کرون در سال جاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

تامین و توزیع 358تن کود سولفات پتاسیم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

نمونه برداری از کودهای سولفات پتاسیم شرکت تولیدی صنعت پتاس آسیا در انبا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تقدیر و تشکر ریئس سازمان جهاد کشاورزی از عملکرد خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

حضور مدیرزراعت سازمان در همایش سبد کودی استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین و توزیع 206 تن انواع کودشیمیایی شهرستان عجب شیراستان آذربایجان شر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 100 تن انواع کودشیمیایی شهرستان خداآفرین استان آذربایجان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

پیشرفت عملیات کشت گندم در شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

گزارش عملکرد 8 ماهه در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

نقشه برداری ملک واقع در آرادان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

برگزاری جلسه کارشناسی با مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

بازدید از کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

شرکت در جلسه کمیته نظارت بر مواد کودی شهرستان اشتهارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

برگزاری جلسه با تولیدکنندگان کودهای غیریارانه ای در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

نخستین رویداد استارت آپ انگور در استان خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

تامین و توزیع 106 تن انواع کودشیمیایی شهرستان ورزقان استان آذربایجان شر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از انبارهای کود استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع کود اوره در استان ایلام از مرز 18 هزار تن گذشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

جلسه با رئیس تعاونی روستایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

نانو حسگرها و پایش خاک به منظور بهبود شرایط رشد گیاه
گردآوری: مهندس بابک نهری نیک نفس کارشناس ارشد شیمی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ادامه مطلب

انرژی پلاسما چیست؟
گردآوری: مهندس منوچهر دستور کارشناس ارشد شیمی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  ادامه مطلب

پاسخ رشد و عملکرد گندم به کود NPK
مترجم: مهندس رباب ابراهیمی کارشناس ارشد شیمی تجزیه مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی ادامه مطلب

۵ تجربه جهانی در اقتصاد سبز
دنیای اقتصاد- گروه نیرو ادامه مطلب

مدرن سازی بخش کشاوزی روی ریل بورس کالا
دوماهنامه تخصصی پیام اقتصادی بورس کالا ادامه مطلب

برنامه جهانی نجات زمین تا سال 2050
همشهری - خبرنگار: زهرا رفیعی ادامه مطلب

تکنیک های مدیریت سئو برای کسب و کارهای کوچک
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی ادامه مطلب

تکنیک های افزایش فروش در کسب و کار
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی     ادامه مطلب

ویژگی های لازم برای یک مدیر توانمند
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب