تشکیل جلسه پیاده سازی ایزو 17025

انجام مرحله نهایی مستند سازی تا پایان اسفند ماه 1398
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج : ادامه مطلب

تیزر دوره آموزشی تناوب زراعی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم بارگیری، حمل و تخلیه 9هزار تن انواع نهاده ها...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تأمین کود برای خزانه نشا برنج در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم بارگیری، حمل و تخلیه 18000 تن انواع نهاده های ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

جلسه با بانک کشاورزی

برگزاری جلسه با بانک کشاورزی استان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تامین و توزیع 30 تن کودشیمیایی سولفات پتاسیم جلفا استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

جلس

جلسه هم اندیشی به منظور واگذاری عملیات کیسه گیری و پارت چینی کود های ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

سهمیه کود سولفات پتاسیم شهرستان زیرکوه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

ارائه توصیه فنی عمومی تغذیه گیاهی برای باغات مرکبات استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

جلسه هم اندیشی به منظور واگذاری خدمات خودرو درون شهری و برون شهری است...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

جلسه کمیته فنی بذر استان گیلان با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تامین و توزیع 10 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان بستان آباد اس...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

کود فسفاته تامین شده سربیشه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

مبارزه با آفات در 8هزار هکتار از مزارع گندم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری آزمون رفتار سازمانی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

کارگزار جدید سرایان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

ذخیره سازی 100 هزار تن مرکبات در قائم شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری آزمون دوره آموزش الکترونیکی رفتار سازمانی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

به روز رسانی پرداخت های بیمه ای کارگزاران در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ارزیابی کود

ارزیابی کیفی و کمی تامین کود شیمیایی در یازده ماه سال98 در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع کود سوپر فسفات تریپل در بین کشاورزان خوسف
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 180 تن انواع کود از طریق تعاونی تولید در شهرستان فاروج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

جلسه مناقصه

جلسه هم اندیشی به منظور برگزاری مناقصه عمومی عملیات بارگیری ، حمل و تخ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

جلسه ستاد کود استان زنجان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛   ادامه مطلب

توزیع کود پتاسه بین کشاورزان شهرستان سربیشه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

جلسه شورای هماهنگی سازمان

برگزاری بیست و سومین جلسه شورای هماهنگی مدیران و معاونین سازمان جهادک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

جلسه کمیته فنی

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته فنی شهرستان کردکوی با کارگزاران توزیع و فر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع 159 تن انواع کود از طریق تعاونی روستایی در شهرستان اسفراین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

آسیب شناسی کوداوره

آسیب شناسی در تامین و توزیع کود اوره درگلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

جلسه ستاد فنی سازمان

برگزاری جلسه ی ستاد فنی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

خرید سم علفکش بوتیزان استار
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی  ادامه مطلب

جلسه پایش

برگزاری ششمین جلسه ی ستاد پایش محصولات زراعی و باغی در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

جلسه کارگروه تخصصی پایلوت

جلسه کارگروه تخصصی پایلوت تغذیه ای گندم در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع کود سوپر فسفات تریپل در بین کشاورزان درمیان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توصیه های هواشناسی

اطلاع رسانی توصیه های کارشناس و عضو دیسکاشن هواشناسی شرکت خدمات حما...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

کارگاه آموزشی مدیریت سبز در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

سهمیه کود اوره شهرستان سرایان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

بازدید دکتر مهاجر

بازدید دکتر مهاجر ریاست سازمان جهاد کشاورزی از بررسی مسائل و مشکلات مر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

پایش اقلیمی بارندگی

پایش پارامتراقلیمی میزان بارندگی در مراحل رشدی گیاه در طرح پایلوت تغذی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غی...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی  ادامه مطلب

تامین کود اوره

تامین کود اوره مورد نیاز کشاورزان گلستانی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

مصاحبه رادیویی

مصاحبه اختصاصی زنده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

شروع به کار کارگزار جدید
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

بازرگانی کود شیمیایی

بازرگانی به موقع کود شیمیایی و کاهش خسارت احتمالی درگلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

پیگیری حقوقی کودهای تقلبی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری کلاس آموزشی توسعه باغات گل محمدی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود سوپر فسفات شهرستان بیرجند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

رسیدگی به مشکل کمبود اوره در شهرستان قلعه گنج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت ) ادامه مطلب

تامین و توزیع کود اوره شهرستان درمیان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

نشست خبری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اصحاب رسانه ها
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع کود بین کشاورزان نهبندان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

بازدید اسفندیاری پور مجری طرح گندم, سهرابی معاون ایشان و اعضای کمیته فن...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

برگزاری کلاس آموزشی توسعه باغات گل محمدی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

حضور آقای قائمی مدیر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در اجلاسیه ...
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی : ادامه مطلب

تاکید به مصرف کود کشاورزی پتاسیم در تولید محصولات کشاورزی استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

مصاحبه مدیر مازندران با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ضد عفونی بذر برنج با سموم پیشنهادی حفظ نباتات
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تامین و توزیع کود فسفاته خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

مصاحبه مدیر مازندران تیتر نخست روزنامه وارش
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود اوره شهرستان خوسف
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تأمین و توزیع 25 تن کود فسفات آمونیوم در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود پتاسه استان خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

درج مصاحبه مدیر مازندران در سایت خبری جهاد کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

جلسه کمیته تغذیه گیاهی استان گیلان با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تأمین و توزیع 1507 تن کود اوره در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزش رفتار سازمانی در استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

اجرای طرح کاداستر در استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

تأمین و توزیع 30 تن کود سولفات پتاسیم در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 2300 تن کودهای شیمیایی در شهرستان کاشان در سال جاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

تأمین و توزیع 56 تن کود سوپرفسفات تریپل در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برنامه پیشنهادی تولید بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان در سال 99
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تأمین و توزیع 1700 تن کود کشاورزی در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از کارگزاری شهرستان گرمسار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع 2700 تن کود توسط کارگزار بخش خصوصی در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از آزمایشگاه خاک موسسه تحق...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تأمین و توزیع 80تن کود کلرورپتاسیم در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

جلسه کمیته ایمنی و بهداشت مجتمع
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

تأمین و توزیع 1700 تن کود کشاورزی در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

نقش پتاسیم در تولید محصولات کشاورزی سالم
تهیه کننده: مهندس واحدی نژاد گوگانی کارشناس گیاه پزشکی مدیریت استان آذربایجان شرقی  ادامه مطلب

راهنمای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
نویسندگان: جمعی از اعضا هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب ادامه مطلب

نقش عناصر غذایی در بهبود اثرهای تنش کمبود آب
گردآورنده : دکتر سولماز کاظم علیلو دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، مسئول باشگاه کشاورزان استان آذر بایجان غربی ادامه مطلب

ریشه جاماندگی از کشاورزی فناورانه
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی ادامه مطلب

تداوم افزایش قیمت جهانی موادغذایی
دنیای اقتصاد- فائو ادامه مطلب

دغدغه‌های بخش کشاورزی در بودجه ۹۹
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی ادامه مطلب

وقتی رقبا در حال ساده‌سازی محصول هستند!
دنیای اقتصاد: مترجم: مهدی نیکوئی ادامه مطلب

راه‌حل‌های خلاقانه در یک رابطه برد-برد
دنیای اقتصاد- مترجم: رویا مرسلی ادامه مطلب

روش‌های جذب، حفظ و وفاداری مشتریان در موسسات خدمات مالی
دنیای اقتصاد- ترجمه و تالیف: محمد نوری شمس آباد ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب