اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

حمایت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از شرکتهای دانش بنیان
انتصاب آقای مهندس شمس اله ملازاده بعنوان "مسئول هماهنگی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان" با حفظ سمت ادامه مطلب

تهاتر بیش از 570 میلیارد تومان مطالبات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از محل ی...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پس از پی گیری های بسیار توانستیم بخش مهمی از بدهی های شرکت را با مطالباتش از محل یارانه های پرداخت نشده توسط دولت تهاتر کنیم. م... ادامه مطلب

تامین کودهای کشاورزی موردنیاز کشور از تولیدکنندگان داخلی
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، آقای مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به سوالی درخصوص مناقصات تامین کود از منابع... ادامه مطلب

گزارش تصویری:

ویدئو کنفرانس بررسی وضعیت تأمین و تدارک کودهای کشاورزی
تصاویر تهیه شده توسط روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

گزارش تصویری:

جلسه بررسی تفاهمنامه همکاری با شرکت های داخلی تولید کننده کودهای کشاور...
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

جلسه "طرح ارزیابی اثرات مواد کودی بر عملکرد کمی و کیفی مزارع گندم"
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی    ادامه مطلب

بخشنامه ارتقاء خدمات رسانی به ارباب رجوع و رضایتمندی آنان تدوین شد
رئیس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی از تدوین بخشنامه ارتقاء خدمات رسانی به ارباب رجوع و رضایتمندی آنان توسط این مرکز و دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات خبر داد. ادامه مطلب

گزارش تصویری:

هفتمین جلسه کمیته تولیدمحتوا، رابطین روابط عمومی های ستاد
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

گزارش نمونه برداری از 800 تن سولفات پتاسم استان هرمزگان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان: ادامه مطلب

میزان مصرف کود در شهرستان مهران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان مصرف کود در شهرستان بدره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

کارگزاران مهرانی کود فسفاته مورد نیاز کشاورزان را توزیع کردند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:  ادامه مطلب

توزیع کود اوره در شهرستان مهران استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان مصرف کود سولفات پتاسیم در شهرستان مهران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان مصرف کود در شهرستان ایلام استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

کود شیمیائی ازته

تخلیه حدود 1400 تن کود شیمیائی ازته در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

بازدیداز اعطا عاملیت جدید کارگزاری کود در مهرماه 1398
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان: ادامه مطلب

میزان استفاده کشاورزان شهرستان چرداول از کود شیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

نمونه برداری از خاک

نمونه برداری از خاک مزرعه منتخب گندم و اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی در ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، ادامه مطلب

کود دی فسفات آمونیم شهرستان چرداول استان ایلام تامین شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:  ادامه مطلب

مصرف کود سولفات آمونیم درشهرستان شیروان چرداول استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

روند رو به افزایش مصرف کود اوره در شهرستان شیروانچرداول استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان مصرف کود سولفات پتاسیم در شهرستان سرابله
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان مصرف کود در شهرستان ملکشاهی واقع در استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان مصرف کود در شهرستان سیروان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

جلسه کمیته فنی زراعت در استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تولید 75 هزارتن انار در داراب استان فارس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،   ادامه مطلب

تامین چهارصدلیتر سم علف کش بوتیزان استار دراستان کرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ادامه مطلب

بربرگزاری 172 کلاس آموزشی و ترویجی در قائم شهر استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

آغاز خرید توافقی سیب درختی درجه سه در استان فارس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،   ادامه مطلب

پیش بینی کشت کلرا

پیش بینی وبرنامه ریزی لازم جهت تامین و توزیع کود شیمیایی برای کشت120 ه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

به استقبال کشت گندم

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به استقبال352 هزار هکتار کشت گند...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

503 هکتار باغ پرتقال خونی در قائم شهر استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین نهاده عامل اصلی افزایش تولیدات بخش کشاورزی استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

مشاوره فنی توسط کارگزاران

مشاوره و توصیه های فنی زراعی و باغی توسط کارگزاران به کشاورزان گلستانی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توصیه های مدیر

توصیه های مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به کارگزاری های...
به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

5500 هکتار باغ مرکبات در نکاء استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برداشت برنج در استان گلستان

برداشت برنج به روش خشکه کاری از مزرعه یکی از کشاورزان علی آباد کتول در ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

بازدید حراست شرکت از انبارهای کود در استان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

انتشار بیش از 7 هزار و 700 اطلاعیه ترویجی در قائم شهر استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از کیسه گیری کود فله

بازدید از کیسه گیری کود فله در انبار سازمانی گرگان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

پیش بینی تولید 50 هزار تن مرکبات در نکاء استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

آموزش 2 هزار و 700 کشاورز در قائم شهر استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

پایش و رصد کارگزاران در فریدونکنار استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ازابتدای سال جاری ده کارگزار جدید در استان کرمان شروع به فعالیت کردند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ادامه مطلب

الزام کارگزاران توزیع کود در به تعهدات در استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

1590 هکتار باغ پرتقال تامسون در قائم شهر استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

4دوره آموزشی مدرسه در مزرعه در قائم شهر استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برداشت محصول انار از باغات استان

پيش بيني برداشت 84 هزارتن محصول انار از باغات استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

اجرای طرح پایش در منطقه جرقویه و رهنان استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

شرکت در جلسه کمیته فنی بذر استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

برداشت لوبیا سبز در شهرستان اشتهارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

موجودی برداری انبار کارگزاری در شهرستان اشتهارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

موجودی برداری از کود شیمیایی اوره در انبارهای کارگزاران ، استان خراسان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

برگزاری جلسه با معاون بهبود تولیدات گیاهی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

کشت کلزا در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

موجودی برداری از کود اوره در شهرستان فردیس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تعداد 28دوره مهارتی کشاورزی در قائم شهر استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری جلسه با مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

موجودی برداری از کود انبار کارگزاران لاهیجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تولید محصولات باغی در شهرستان اشتهارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

برنامه توسعه کشت آفتابگردان در گلوگاه استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

موجودی برداری از کود اوره در شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

اعلام نتیجه آزمایش نمونه خاک، در استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

استان البرز خودکفا در تولید بذر گندم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

نشست مدیریت آفت کش های نباتی در استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تخلیه کود اوره در انبار سازمانی استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

مراتب جهت صدور تعهد و تضمین تسهیلات اعطایی از بانک های عامل
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه ادامه مطلب

تامین کود فسفاته شهرستان لاهیجان استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

برگزاری جلسه پیگیری مصوبات جلسات ستاد کلزا در استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین کودپتاسه شهرستان لاهیجان استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تأمین و توزیع انواع کود های شیمیایی در شهرستان ارسنجان استان فارس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،   ادامه مطلب

جلسه هماهنگی مدیران ستادی سازمان جهادکشاورزی استان فارس و مدیران کل دس...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،   ادامه مطلب

متوسط عملکرد 25 تنی مرکبات در نکا استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از واحدهای تولید کودهای شیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین کوداوره شهرستان لاهیجان استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

برگزاری 4 نمایشگاه ترویجی در قائم شهر استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید و کنترل از روند کیسه گیری و پارت چینی از کودهای فله انبار آستانه ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

چشم انداز (VISION) بخش کشاورزی استان فارس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،   ادامه مطلب

تصویب 150 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به کشاورزان آمل استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کارگاه آموزشی گندم در بهشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توسعه پرورش ابریشم در قائم شهر استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تولید 30 تن ازگیل محلی در میاندورود استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

هماهنگی با دهستانها برای توزیع بهینه کود در استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

اعطاء عاملیت های جدید در استاتن مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ضرورت توسعه کشت کلزا
گردآورندگان:  مهندس بهروزگلستانی فر، مهندس بهکام ملکوتی و دکتر پیمان دوامی  1- معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان . 2- معاون مدیریت تولید بذر و نهال شرکت خدمات ... ادامه مطلب

تجدید نظر در شیمی نیتروژن خاک
تهیه کنندگان:1-مهندس محمد بیدرام 2- دکتر پیمان دوامی 1- معاون اداری،مالی و بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان 2- معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ادامه مطلب

خاک را کیمیا کنیم
گردآورنده: مهندس رضا پیروزی کارشناس ارشد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران         ادامه مطلب

مدرن سازی بخش کشاوزی روی ریل بورس کالا
دوماهنامه تخصصی پیام اقتصادی بورس کالا ادامه مطلب

تکنیک های برندسازی شخصی در دنیای کسب و کار
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی ادامه مطلب

برنامه جهانی نجات زمین تا سال 2050
همشهری - خبرنگار: زهرا رفیعی ادامه مطلب

مرگ تدریجی حوزه مدیریت
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی ادامه مطلب

برنامه ریزی مالی: نکات کلیدی را بیاموزید
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب