اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

دیدار با ریاست جدید سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان دکتر حسنی مقدم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان لرستان ادامه مطلب

تامین و توزیع 800 تن کود اوره شهرستان آرادان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهرستان دشتستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر  ادامه مطلب

توزیع کود آبزیان

توزیع 502 تن کود ازته در حوضچه های مزارع پرورش ماهی در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

درج آگهی مناقصه تجدید شده حمل و نقل نهاده های کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

حمل کود از مبادی های کشور از طریق ناوگان خطوط ریلی و جاده ای به گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

پرداخت کارمزد کارگزاران توزیع و فروش کود شیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع 154 تن کود اوره در خردادماه سالجاری وخرید 580 تن گندم در شهرستان لردگ...
به گزارش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ادامه مطلب

جلسه کارگزاری های کود

جلسه کارگزاری های کود در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

آزمون آب و خاک

آزمون آب و خاک از طریق سامانه1559 باشگاه کشاورزان و کارگزاری های شرکت خدم...
به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

فرخوان عمومی

فراخوان عمومی برای انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنند...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تولید چغندر قند

گلستان دومین تولید کننده چغندرقند پاییزه کشور
به گزارش روابط  عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

مونیتورینگ هواشناسی

مونیتورینگ توصیه های فنی زراعی و باغی هواشناسی کشاورزی استان گلستان از ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

جلسه کارخانه کود

جلسه با کارخانه کود هیر کانیان کلاله در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

حمل انواع کود در استان خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

جلسه هماهنگی روسای ادارات

جلسه هماهنگی روسای ادارات در استان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

جلسه به منظور برنامه ریزی نیروی انسانی در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

سهمیه کود اوره شهرستان قاین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

جلسه کمیته کارگزاران کود

جلسه کمیته کارکزاران در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

جلسه با مدیر بازرسی

جلسه با مدیر وکارشناسان بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در شرک...
به  گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تامین و توزیع کود های ازته

افزایش 15 درصدی تامین کود ازته نسبت به سال گذشته در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع 960 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان ورزقان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

خرید ۴۵ تن کلزا از کشاورزان استان خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 488 تن انواع کود در بشرویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی در شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

توزیع کود در استان خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 1100 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان ملکان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود نیترات آمونیوم سولفات

تامین1000 تن کود نیترات آمونیوم سولفات در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع 445 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان هوراند آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع کود های کشاورزی برنج

توزیع کود های کشاورزی بین برنج کاران گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

توزیع 1090تن کود شیمیایی اوره در شهرستان هریس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

بازدید کارخانه کود

بازدید از کارخانه تولید کود آلی کودپوش صحرا در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع کود سولفات پتاسیم شهرستان خوسف
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی ادامه مطلب

سطح سبز قم با راهبرد تغییر الگوی کشت تقویت می‌شود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

ارسال 200 تن کود نیترات آمونیوم سولفات به خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

پرداخت هزینه خرید کود اوره به پتروشیمی پردیس عسلویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر  ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی در شهرستان مشهد، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

حضور مدیر خراسان شمالی در جلسه آموزشی سامانه پایش مواد کودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی در شهرستان مه ولات، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

احداث گلخانه در استان قم و تامین کودهای مورد نیاز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی در شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

پرداخت مبالغ بارنامه های حمل کود از مبدأ عسلویه به استان بوشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر  ادامه مطلب

تامین کودهای مورد نیاز مزارع گل محمدی استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

حمل مقدار 60 تن کود اوره به شهرستان مهاباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

تامین کودکشاورزان شهرستان گرمسار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع 3210 تن کود اوره در نکاء
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تخلیه مقدار 200 تن کود اوره ارسالی از مبادی عسلویه و کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

توزیع 61 تن کود اوره برای دانه های روغنی در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 233 تن کود اوره برای توسعه روستایی در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از شرکت پارس کیمیا

بازدید از شرکت پارس کیمیاکشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یــزد: ادامه مطلب

نقش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال جهش تولید
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و فروش، ادامه مطلب

کشف و توقیف 11 تن کود قاچاق در استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛ ادامه مطلب

توزیع 130تن کود سولفات پتاسیم در نکاء
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برداشت محصول از مزرعه تغذیه گیاهی استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛ ادامه مطلب

جلسه آموزش ویدیو کنفرانس پایش
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

برداشت گندم ازمزرعه طرح پایلوت تغذیه گیاهی دراستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تاکید مدیر استان لرستان بر دقت ونظارت بر کیسه گیری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان لرستان ادامه مطلب

تهیه و تامین 500 تن کود اوره در شهرستان دهاقان استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

توزیع 20تن کود کلرورپتاسیم در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 40 تن کود کلرورپتاسیم در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 50 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان خداآفرین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 80تن کود سولفات پتاسیم در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 50 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان هوراند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 100 تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان فردیس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 50 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان آذرشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع بیش از 2200 تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

جلسه ویدیو کنفرانس پایش

برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس پایش کودی - استان مرکزی تیرماه 1399
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

توزیع 1780 تن کود کشاورزی در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری جلسه آموزشی اجرای طرح پایش در محل سازمان جهاد کشاورزی استان اصف...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، ادامه مطلب

توزیع 3400 تن کود کشاورزی در نکاء
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 110 تن کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری در سطح استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

حمل و نقل 5000 تن کود شیمیایی از بندر عباس به استان اصفهان از طریق شرکت حم...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، ادامه مطلب

توزیع 1275 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان مراغه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

فروش مستقیم انواع کودهای شیمیایی در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع بیش از 4500 تن انواع کودهای شیمیایی در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

حضور آقاى مهندس رضائى مدیر شرکت و کارشناسان در جلسه توجيهى آموزشى سامان...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

جلسه بررسی و کنترل جداول بودجه استان خراسان شمالی
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی   ادامه مطلب

بازدیدازانبارکارگزاران شهرستان کنگاور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

جلسه بررسی و کنترل جداول بودجه استان خراسان جنوبی
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی   ادامه مطلب

فرایند تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حمل و نقل نهاده های کشا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

توزیع 70تن کود کلرورپتاسیم در نکاء
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

جلسه بررسی و کنترل جداول بودجه استان خراسان رضوی
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی   ادامه مطلب

جلسه آموزشی سامانه پایش مواد کودی به صورت ویدئو کنفران...

جلسه آموزشی سامانه پایش مواد کودی به صورت ویدئو کنفرانس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد   ادامه مطلب

تشکر و قدر دانی از تهیه جزوه آموزشی رعایت گامهای اساسی برای مهار ویروس ...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی   ادامه مطلب

آشنائی با 12کود شیمیایی رایج در کشاورزی ایران
تهیه کننده: رحمان امامی-مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ادامه مطلب

نقش راهبردی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تأمین کودهای شیمیایی
تهیه کنندگان: 1- پیمان دوامی 2- معصومه دوامی 3- علی اکبر ندرلو (1-دانش آموخته دکتری زراعت 2-دانش آموخته دکتری اقتصاد 3- کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) ادامه مطلب

اثر آبیاری تکمیلی بر ارقام جو در شرایط دیم
اثر آبیاری تکمیلی بر ارقام جو در شرایط دیم تهیه کنندگان: محمودبرومند: دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان محسن نظام دوست: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی برا... ادامه مطلب

جهادکشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی
جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی تهیه کننده: رحمان امامی مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کل... ادامه مطلب

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الگوی منسجم و پویا در تامین و توزیع نهاده های ...
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الگوی منسجم و پویا در تامین و توزیع نهاده های کشاورزی گردآورنده: رحمان امامی مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرا... ادامه مطلب

برند خدمامت حمایتی کشاورزی اعتمادافرین و اطمینان بخش
برند خدمات حمایتی کشاورزی اعتمادآفرین و اطمینان بخش تهیه کننده: رحمان امامی - مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کلیک ... ادامه مطلب

22 راهکار مؤثر برای مدیریت موفق
بسمه تعالی   22 راهکار مؤثر برای مدیریت موفق   تهیه کننده:  رحمان امامی مدرس دانشگاه-مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران.   مدیریت ... ادامه مطلب

استراتژی‌هایی برای کمک به همکارانی که استرس دارند
دنیای اقتصاد- مترجم: دکتر ساسان قاسمی ادامه مطلب

نمونه موفق ترکیب هدف و سودآوری
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب