تامین وتوزیع مستقیم 125 تن کود سولفات پتاسیم پودری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمایشات کنترل کیفی 15 نمونه کود ارسالی از ا...

دریافت 22 نمونه کود طی دو هفته نخست سال 1399
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج: ادامه مطلب

توزیع کود سولفات پتاسیم در استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین کود سوپر فسفات شهرستان طبس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

بازدید

بازدید مدیریت شعبه اردبیل از انبار کمی آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مدیریت محترم شعبه جناب مهندس مسافر از انبار کمی اباد اردبیل بازدید به عمل آوردند . در این بازدید نکاتی در رابطه با توزیع کود شیمیای... ادامه مطلب

سهم کود اوره شهرستان خوسف
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 885تن کود کلرور پتاسیم پودری در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود اوره شهرستان سرایان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

نمونه برداری از پارت 1( 200 تن )کود سولفات پتاسیم پودری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

1559باشگاه کشاورزان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 111445تن کود کشاورزی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود اوره شهرستان زیرکوه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تامین و توزیع 5دستگاه ادوات کشاورزی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

جلسه کمیته کود و تغذیه گیاهی استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم، ادامه مطلب

کود پتاسه اسفند ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

بازدید مدیر استان از روند بارگیری و ارسال کود از انبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

کود شیمیایی شهرستان سربیشه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع بیش از 19000 لیتر آفت کش در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود اوره شهرستان گرمسار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع 230000کیلوگرم بذر شلتوک برنج در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غی...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی ادامه مطلب

توزیع 2613تن کود فسفات آمونیوم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کسب مقام اول تولید بذر گواهی شده گندم و جو توسط شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 10078تن کود سولفات پتاسیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تدارک و توزیع کود اوره در شهرستان نظرآباد در سال 98
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 7310تن کود سوپرفسفات تریپل در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 71000 تن انواع کودهای شیمیایی در سال98 در استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

توزیع 84742تن کود اوره در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 194تن کود سولفات پتاسیم پودری در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

فعالیت انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی آذربایجان غربی در ایام تعطیلات ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

توزیع 5576تن کود کلرورپتاسیم گرانوله در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید مدیر استان از انبارهای شرکت خدمات حمایتی استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 45تن کود سولفات آمونیوم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع مستقیم 207تن کود فسفات آمونیوم بطور مستقیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

درنیمه اول فروردین ماه سال جدید

درکرمان چهارصدوهفتادوپنج تن کود فله کیسه گیری شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

کشاورزان و دامداران اصفهان محصولات خود را بیمه کنند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، ادامه مطلب

توزیع 389تن کود سولفات پتاسیم بطور مستقیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 5500 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله در استان اصفهان در سال 98
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

ارسال گزارشات فروش کود در سال 98 به دستگاه های نظارتی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین 8500 تن کودهای پتاسه استان اصفهان در سال98
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

کسب مقام اول توسط شهرستان نظرآباد در بیمه محصولات زراعی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع مستقیم 215تن کود کلرورپتاسیم بطور مستقیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

درخشش کشاورزان نظرآبادی در سطح استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 400 تن کود سولفات آمونیوم به صورت مستقیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع هشتصدوهشتاد سه تن کود درنیمه اول فرودین ماه درکرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

توزیع مستقیم 3954 تن انواع کود کشاورزی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 67000تن انواع کودهای شیمیایی در سال 98 در استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

توزیع 782تن کود سوپرفسفات بطور مستقیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع روان و سیال کود شیمیایی در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 2358تن کود اوره بطور مستقیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کنترل کیفی کودهای شیمیایی

آنالیز و کنترل کیفی کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 98
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تدارک و توزیع کود سولفات آمونیوم در شهرستان ساوجبلاغ در سال 98
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

دو نهاده "دانش" و "سرمایه های مردمی" تحقق بخش جهش تولید در بخش ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، ادامه مطلب

توزیع مستقیم 2700 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم پودری در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میزان تدارک و توزیع کود TSP در شهرستان نظرآباد در سال 98
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تدارک و توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستان فردیس در سال
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

اثر محلول پاشی عناصر پرمصرف بر تولیدات کشاورزی
تهیه کنندگان: 1- مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی 2- دکتر سولماز کاظم علیلو: دکتری علوم خاک، مسئول باشگاه کشاورزان و مسئول روابط عمومی استان آذربایجان ... ادامه مطلب

نقش پتاسیم در تولید محصولات کشاورزی سالم
تهیه کننده: مهندس واحدی نژاد گوگانی کارشناس گیاه پزشکی مدیریت استان آذربایجان شرقی  ادامه مطلب

راهنمای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
نویسندگان: جمعی از اعضا هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب ادامه مطلب

سبد تجاری صنایع‌غذایی ایران
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی ادامه مطلب

کودهای کشاورزی و تغییرات آب و هوایی
مترجم: لاله تاجی پور کارشناسی مدیریت بازرگانی روابط عمومی و امور بین الملل ادامه مطلب

ریشه جاماندگی از کشاورزی فناورانه
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی ادامه مطلب

وقتی انعطاف‌پذیری مهم‌تر از کارآیی است
ذنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی ادامه مطلب

رایج ترین اشتباهاتی که تاثیر اولیه را نابود خواهد کرد
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی   ادامه مطلب

چگونه دفتر کار منظمی را داشته باشیم
فرصت امروز- امیر آل علی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب