اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

کسب رتبه دومین مدیر بسیجی تراز انقلاب اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی
 مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان دومین مدیر بسیجی تراز انقلاب اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شد. ادامه مطلب

حمید رسولی در جلسه مشترک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بن...

اولویت توزیع کودهای یارانه یی برای محصولات اساسی به ویژه گندم
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این جلسه درخصوص اولویت دهی به توزیع کودهای یارانه یی برای محصولات اساسی به ویژه گندم و همچنین همکاری در زمینه ی نظارت بر تو... ادامه مطلب

تقدیر و تشکر از عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
تقدیر و تشکر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، از آقای مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

حمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی اعلام کرد:

مصرف کودهای ترکیبی در کشور رو به افزایش است
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مهندس حمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی در بیستمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی با بیان اهمیت و بازخورد م... ادامه مطلب

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تا پایان سال 1400 از شمول خصوصی سازی خارج گردید
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

شهرستان ارزوئیه رتبه برتر کیفیت گندم رادارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

آمار بارگیری کشتی آرشام به مقصد بندر امام خمینی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تامین و توزیع کود در استان کردستان

روند حمل و توزیع کود نیترات آمونیم سولفات به شهرستان سقز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تامین و ارسال مقدار 545 تن انواع کودهای شیمیایی به شهرستان چایپاره
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

تامین و توزیع 210تن کود اوره در نوشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

سامانه 1559

مانیتورینگ توصیه های فنی زراعی و باغی هواشناسی کشاورزی استان از طریق سا...
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تامین و توزیع کود در استان کردستان

روند حمل و توزیع کود نیترات آمونیم سولفات به شهرستان مریوان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تامین و ارسال مقدار 600 تن انواع کودهای شیمیایی به شهرستان چالدران
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود در استان کردستان

روند حمل و توزیع کود نیترات آمونیم سولفات به شهرستان دیواندره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تامین و توزیع 120تن کود سولفات پتاسیم در نکاء
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود در استان کردستان

روند حمل و توزیع کود نیترات آمونیم سولفات در استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

حمل 5 تن کود فسفاته وپتاسه به بخش چترود شهرستان کرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

توزیع 50تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در نوشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود در استان کردستان

روند حمل و توزیع کود نیترات آمونیم سولفات در استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

حمل ده تن کود سوپرفسفات تریپل به شهرستان بردسیر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

تامین کود برای 5 هکتار باغ خرمالو در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حمل 10 تن کودفسفاته وپتاسه به کارگزارشهرستان سیرجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

تامین 5673 تن کود شیمیایی اوره از مبداء مرودشت و توزیع در سطح استان آذربا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 230 تن سویا در قائم شهر
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین و توزیع کود در استان کردستان

روند حمل و توزیع کود سوپر فسفات تریپل در استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تامین 6155 تن کود شیمیایی اوره از مبداء بوشهر و توزیع در سطح استان آذربای...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود مزارع ارزن شهرستان شهرضا استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

تامین کود برای 83 هکتار باغ خرمالو در تنکابن
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود در استان کردستان

روند حمل و توزیع کود به استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شهرستان سرخه استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 90 تن خرمالو در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تخصیص 700 تن کود اوره از مبداء پتروشمی عسلویه

صدور حواله 50 تن کود اوره به شهرستان بستان آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 1300 تن خرمالو در تنکابن
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تخصیص 700 تن کود اوره از مبداء پتروشمی عسلویه

صدور حواله 25 تن کود اوره به شهرستان اهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود برای کشت مخلوط ترتییکاله و کلزای علوفه ای در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای 10 هکتار مزارع کنجد در قائم شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

پایش انبارکود کارگزاران شهرستان کرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

توزیع کودهای شیمیائی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت ) ادامه مطلب

تخصیص 700 تن کود اوره از مبداء پتروشمی عسلویه

صدور حواله 50 تن کود اوره به شهرستان اسکو
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تهیه و تامین 4500تن کود اوره در شهرستان اصفهان استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

بازدید از انبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت ) ادامه مطلب

تخصیص 700 تن کود اوره از مبداء پتروشمی عسلویه

صدور حواله 25 تن کود اوره به شهرستان آذرشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تأمین و توزیع کود شیمیایی استان همدان

تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی کشت های پاییزه استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

بازدید مدیر و کارشناسان استان از انبار کارگزاران شهرستان گرمسار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

پایان تخلیه پارت 200 تنی کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانول
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاوری استان قم ادامه مطلب

تخصیص 700 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی عسلویه به استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود برای کشت 10 رقم مقایسه ای کشت کلزا در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود در استان کردستان

روند حمل و توزیع کود به استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

توزیع کودهای کشاورزی در البرز ۲۱ درصد افزایش یافت
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز اعلام کرد: توزیع انواع کودهای کشاورزی در بین کشاورزان این استان در نیمه نخست سال جاری با ۲۱ درصد رشد روبرو بوده است. ادامه مطلب

تامین و توزیع کود در شهرستان گرمسار استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تحلیل وضعیت دما

اطلاع رسانی تحلیل وضعیت دما در شهریورماه سال99 از طریق سامانه یارگر
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 10 تن کود اوره به شهرستان سردشت
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از طریق شبکه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

پایان برداشت گردو در استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تخلیه مقدار 23 تن اوره ارسالی از پتروشیمی پردیس ( عسلویه ) در انبار سازم...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

تامین کود برای 16 هکتار باغات خرمالو در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود در استان کردستان

روند حمل و توزیع کود به استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تخلیه کود اوره از عسلویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاوری استان قم ادامه مطلب

تامین و توزیع کود در استان کردستان

روند حمل و توزیع کود به استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تحلیل خشکسالی

اطلاع رسانی تحلیل خشکسالی در شهریورماه سال99 از طریق سامانه یارگر
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

بازدید و پایش از انبار کارگزاران

بازدید و رصد انبار کارگزاران توزیع کود شهرستان کامیاران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تامین کود برای 7460 هکتار باغ مرکبات در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

مراسم معارفه

رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور در مراسم معارفه سرپرست موسسه ت...
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

نشست مشترک مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر با مدیر زراعت ساز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تامین کود برای 125 هکتار مزارع سویا در قائم شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در شهر اهرم شهرستان تنگستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تامین کود برای 386 هکتار مزارع کلزا در مرکز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

بازدید گروه کنترل و پایش از انبار سازمانی عالی چنگی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تامین کود برای کشت الگویی ذرت علوفه ای در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین و حمل ۹۲۰ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 800 هزار تن برنج در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید کار گروه پایش از تعاونی روستایی، روستای کره بند شهرستان بوشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 800 کیلوگرم کنجد در قائم شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای 2604 هکتار باغات نارنگی در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید

بازدید از کارخانه کیمیا کود گلستان
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

بازدید کار گروه پایش از تعاونی روستایی(شقایق) شهر آبپخش،شهرستان دشتستا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تامین کود برای2300هکتار مزارع جو در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید گروه پایش از تعاونی تولید رود حله جنوبی روستای کره بند شهرستان ب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تامین کود برای 1500هکتار مزارع شبدر برسیم در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

آمار بارگیری کشتی آرشام به مقصد بندر امام خمینی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 78 هزار تن نارنگی در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید گروه پایش از انبار کارگزاری شرکت تعاونی روستایی (معرفت) روستای ز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 190 تن خرمالو در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود پتاسه

توزیع کود پتاسه برای کشت محصولات پائیزه در گلستان
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

خرید و حمل انواع کود شیمیایی از انبار سازمانی شرکت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

کودنیترات آمونیوم، خطرات و نحوه نگهداری آن
تهیه کننده: عظیم حسین زاده اصل، کارشناس ارشد استان تهران   کودنیترات آمونیوم، خطرات و نحوه نگهداری آن ادامه مطلب

بررسی عملکرد پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی استان البرز
تهیه کنندگان: 1. علی اکبر ندرلو: کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی و مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2. پیمان دوامی: دانش آموخته ی دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان... ادامه مطلب

ثبت کودی_ کودهای زیستی
گردآوری: پوران مبینی، کارشناس ارشد تکنولوژی بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری دکتر بابک خیام باشی و دکتر حمیدملاحسینی  اعضای هیئت علمی مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب... ادامه مطلب

ویروس کرونا و اختلالات تولیدکودهای کشاورزی
تهیه کنندگان: 1. پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2. محمدرضا لطفی نژاد: کارشند ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های ... ادامه مطلب

جهادکشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی
جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی تهیه کننده: رحمان امامی مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کل... ادامه مطلب

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الگوی منسجم و پویا در تامین و توزیع نهاده های ...
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الگوی منسجم و پویا در تامین و توزیع نهاده های کشاورزی گردآورنده: رحمان امامی مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرا... ادامه مطلب

22 راهکار مؤثر برای مدیریت موفق
بسمه تعالی   22 راهکار مؤثر برای مدیریت موفق   تهیه کننده:  رحمان امامی مدرس دانشگاه-مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران.   مدیریت ... ادامه مطلب

استراتژی‌هایی برای کمک به همکارانی که استرس دارند
دنیای اقتصاد- مترجم: دکتر ساسان قاسمی ادامه مطلب

نمونه موفق ترکیب هدف و سودآوری
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب