اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

تقدیر معاون محترم امور زراعت از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

تقدیر قائم مقام محترم وزیر در امور مجلس و حقوقی از عملکرد شرکت خدمات حما...
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

گفت و گو با مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

هدف گذاری خودکفایی در تامین نهاده های تولید
به گزارش ویژه نامه نوروز 1400 روزنامه اطلاعات: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: اکنون از برنامه ابلاغی سال جاری ۲.۴ میلیون تن کود اوره صد در صد  آن تامین و توسط شبکه بزرگ کارگزاران تو... ادامه مطلب

تقدیر رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استانها از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کش...
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، تقدیر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان های کردستان، خوزستان، زنجان، سمنان، گلستان، مرکزی، لرستان، آذربایجان شرقی، ایلام، فا... ادامه مطلب

فروش مستقیم کود شیمیایی اوره در سال 99
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

تدارک کود شیمیایی کارگزاران خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

تدارک کود اوره تعاونی تولید درشهرستان قاین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

اسناد مناقصه

توزیع اسناد تجدید مناقصه خرید تکنیکال فیپرونیل
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی ادامه مطلب

تدارک کود اوره کارگزار خصوصی درشهرستان قاین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

تامین کود اوره خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

تامین کود اوره تعاونی روستایی درشهرستان فردوس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تخلیه نخستین محموله مجوز 200 تنی کود کلرور پتاسیم پودری در استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛ ادامه مطلب

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تخصیص 200 تن کود کلرور پتاسیم پودری به استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛ ادامه مطلب

تأمین و حمل ۵۸۹۲ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

بازدید از کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تخصیص وحمل 100 تن کود اوره در شهرستان کیار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ادامه مطلب

تأمین و حمل ۵۷۴ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان ها، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی  ادامه مطلب

تخصیص وحمل 150 تن کود اوره به صورت مستقیم در شهرستان بروجن
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ادامه مطلب

تخصیص وحمل 200 تن کود اوره در شهرستان شهرکرد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ادامه مطلب

توزیع 210 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان بستان آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 141 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان بستان آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تخصیص وحمل مستقیم 200 تن کود اوره در شهرستان خانمیرزا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ادامه مطلب

توزیع 100 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان اسکو
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 115 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان آذرشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 80 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان بناب
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 582 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی تولید در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

توزیع 30 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در شهرستان جلفا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

اغاز مجدد ذخیره سازی و دپو خاک فسفات در انبارهای سازمانی استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

تخصیص 200 تن کود اوره به استان البرز از مبداء پتروشیمی مرودشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 804 تن کود اوره برای مجتمع زراعی و باغی دشت ناز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود اوره شیمیایی درشهرستان دره شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

توزیع 30 تن کود سولفات پتاسیم از طریق بخش خصوصی در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 47 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در شهرستان عجب شیر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود اوره مورد نیاز شهرستان شهرضا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

توزیع کود در استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

کود اوره توزیع شده در شهرستان دهلران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع 55 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در شهرستان اسکو
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

کود اوره توزیع شده در شهرستان سرابله
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع 45 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در شهرستان مرند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 40 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در شهرستان هشترود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

گزارش استانی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی استان همدان

تخلیه 200 تن کود شیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی رازی بندر امام خمینی (ره) ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

کشتی اورا

پایان بارگیری کشتی اورا
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی استان همدان

تخلیه هزار و 650 تن کود شیمیایی اوره فله از مبداء بندر امام خمینی (ره) در ا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

بارگذاری مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی در سامانه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

ورود کود اوره از مبداء مرودشت به انبار کارگزاران البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

بارگزاری اطلاعات نیروهای خدماتی در سامانه ستاد ایران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع مستقیم 20 تن کود اوره در بابل
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بارگذاری مناقصه امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی در سامانه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

شهرستان گرمسار بیشترین مصرف کننده کود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین و توزیع 420 تن کود سولفات پتاسیم در قائم شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین وتوزیع 20 تن کود سولفات آمونیوم در قائم شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع سم های تبوکونازول و پروپیکونازول
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی  ادامه مطلب

مصاحبه سرپرست مازندران با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین وتوزیع 140 تن کود سوپرفسفات تریپل در قائم شهر
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تخصیص 95تن بذر اصلاح و گواهی شده برنج رقم هاشمی برای شهرستان آستانه اشرف...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

ورود و تخلیه کود اوره به انبارهای کارگزاران استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

جلسه تخصصی کمیته کود و تغدیه گیاهی استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم، ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی استان همدان

تخلیه دوهزار و 300 تن کود شیمیایی اوره در استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان بجستان، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

پرداخت تسهیلات کم بهره برای کشت گیاهان دارویی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع مستقیم 3000 کیلوگرم کود سولفان در نکا
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان تایباد، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی  ادامه مطلب

توزیع 55 تن کود اوره برای مجتمع زراعی و دامی گاو دشت در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان بردسکن، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تخصیص 97تن بذر اصلاح و گواهی شده برنج رقم هاشمی برای شهرستان صومعه سرا&quo...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

ارسال کود از انبار شهرستان دامغان به کارگزاران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

کیسه گیری کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان تربت حیدریه ، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین وتوزیع 5000 تن کود کشاورزی در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان تربت جام ، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تحقق شعار سال با توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

حمل کود به تعاونی روستایی شهرستان شاهرود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین وتوزیع 45 تن کود کلرورپتاسیم در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کیسه گیری مقدار 40 تن کود اوره فله در انبار استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان جغتای ، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

توزیع مستقیم 7800 کیلوگرم کود اوره در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین و توزیع کود مورد نیاز شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تخصیص 102تن بذر اصلاح و گواهی شده برنج ارقام هاشمی و شیرودی برای شهرستان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان جوین، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع 25 تن کود سولفان در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان خلیل آباد ، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان چناران، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین وتوزیع 4462 تن کود اوره در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تخصیص 200تن بذر اصلاح و گواهی شده برنج رقم هاشمی برای شهرستان رشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان داورزن، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان خوشاب، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

توزیع 64 تن کود کشاورزی برای مجتمع زراعی و دامی گاو دشت در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان خواف، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

الزام ثبت اطلاعات کشاورزان در پهنه بندی بر اساس سال 1399-1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تأمین و توزیع کود مورد نیاز شهرستان ساوجبلاغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 1232 تن کود اوره از طریق تعاونی شهریور در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 5 تن کود سولفات پتاسیم به شهرستان نقده
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

ثبت اطلاعات کشاورزان دریافت کننده کود در سامانه هوشمند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع مستقیم 36 تن کود سوپرفسفات تریپل در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 100 تن کود سولفات پتاسیم برای مجتمع زراعی و باغی دشت ناز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 15 تن کود سولفات پتاسیم از طریق تعاونی تولید در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 25 تن کود اوره به شهرستان ارومیه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

تخلیه مقدار 50 تن کود اوره ارسالی از مبداء کرمانشاه در انبار سازمانی آذ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

بازدید از مزارع نمونه گندم بذری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 5 تن کود سوپر فسفات تریپل به شهرستان نقده
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 10تن کود اوره به شهرستان سردشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

مروری بر روش های حمایتی بخش کشاورزی
مروری بر روش های حمایتی بخش کشاورزی   پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت. فرزام پور رمضان: مشاور مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استانها شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

آسیب شناسی صنعت تولید بذر در بخش هزینه ها
آسیب شناسی صنعت تولید بذر در بخش هزینه‌ها   محمدرضا لطفی نزاد: کارشناس ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاوزی پوران مبینی: کارشناس ارشد بذر شر... ادامه مطلب

مزایای بذور اصلاح‌شده و نقش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
گردآوردندگان: -محمدرضا لطفی نژاد، کارشناس ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی -پوران مبینی، کارشناس ارشد بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحا... ادامه مطلب

ویروس کرونا و اختلالات تولیدکودهای کشاورزی
تهیه کنندگان: 1. پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2. محمدرضا لطفی نژاد: کارشند ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های ... ادامه مطلب

جهادکشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی
جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی تهیه کننده: رحمان امامی مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کل... ادامه مطلب

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الگوی منسجم و پویا در تامین و توزیع نهاده های ...
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الگوی منسجم و پویا در تامین و توزیع نهاده های کشاورزی گردآورنده: رحمان امامی مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرا... ادامه مطلب

نقش روانشناسی تربیتی در اثربخشی و ارتقاء فعالیت های آموزشی
از: رحمان امامی –کارشناس ارشد-مدرس دانشگاه مسئول آموزش فنی و روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران   ادامه مطلب

پشتیبانی و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی با عزم و اراده جهادی
از: رحمان امامی –کارشناس ارشد-مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران   ادامه مطلب

نقش بی بدیل خدمات حمایتی در پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
از: رحمان امامی –کارشناس ارشد-مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران   ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب