تفاهم‌نامه چهار جانبه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بانک صنعت و معدن، تول...
مهندس حمید رسولی مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پایان در هفدهمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی اعلام کرد ادامه مطلب

تکریم و معارفه ی مدیر پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی و مدیرحساب...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

علیرغم چهار برابر شدن نرخ ارز کودهای وارداتی، 85 درصد کودهای یارانه ای ب...
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد: علیرغم چهار برابر شدن نرخ ارز کودهای وارداتی، 85 درصد کودهای یارانه ای به نرخ سال گذشته به دست کشاورزان میرسد. ادامه مطلب

سهم کود اوره فله شهرستان بشرویه خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

نمونه برداری از پارت200 تنی کود نیترات آمونیوم سولفات در قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛ ادامه مطلب

بازدید از انبار کارگزاران استان خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود

روند حمل و توزیع کود در استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

کنترل و نظارت بیشتر بر توزیع کود در استان کردستان

پایش و نظارت بر توزیع کود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

کنترل و نظارت بر توزیع کود شیمیایی از طریق سامانه پهنه بندی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛   ادامه مطلب

لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه در اخذ کارگزاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛ ادامه مطلب

حمل و تخلیه 1000 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله در استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛   ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 204 تن کود اوره به شهرستان سلماس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

حمل و تخلیه 400 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله در استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛   ادامه مطلب

بازگشایی استعلام

بازگشائی پاکت پیشنهادی استعلام واگذاری حمل و بارگیری و تخلیه3000 تن انوا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع بیش از 150 تن کودهای غیریارانه ای در البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود

روند حمل و توزیع کود در استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

ثبت بالای 95 درصدی کود در سامانه توزیع هوشمند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

افزایش 21 درصدی انواع کودهای پایه در سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

کود نیترات آمونیوم ارسالی به شهرستان بشرویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

افزایش توزیع 62 درصدی کود اوره در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 25 تن کود اوره به شهرستان سردشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

تخصیص 250تن کود اوره به البرز از مبداء پتروشیمی کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

ذخیره سازی کود کشت پاییزه

صدور حواله 50 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان هشترود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع کود

روند حمل کود به انبارهای سازمانی شرکت در استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تامین و توزیع کود

روند حمل و توزیع کود در استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تخصیص 500 تن کود اوره به البرز از مبداء بندر امام(ره)
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

ذخیره سازی کود کشت پاییزه

صدور حواله 50 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان مراغه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تخصیص میزان 250 تن کود اوره از تولیدات پتروشیمی عسلویه به البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

ذخیره سازی کود کشت پاییزه

صدور حواله 25 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان شبستر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تخصیص 250تن کود اوره به البرز از مبداء پتروشیمی مرودشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

ذخیره سازی کود کشت پاییزه

صدور حواله 25 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان هریس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود ازته

تامین50 درصد از سهمیه ابلاغی کود ازته درگلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

پیش بینی برداشت سه تن کینوا از مزارع سربیشه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع کود اوره در شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

کشت دانه های روغنی

کشت کلزا در مزارع کردستان آغاز شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تامین و توزیع کود

روند حمل و توزیع کود در استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

توزیع کود اوره در شهرستان ساوجبلاغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع کود اوره در شهرستان اشتهارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

کشت دانه های روغنی در استان کردستان

پیش بینی تولید 8700 تن کلزا در استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

مشارکت مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی در جلسه آنل...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

ذخیره سازی کود کشت پاییزه

صدور حواله 50 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان میانه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

ذخیره سازی کود کشت پاییزه

صدور حواله 50 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان چاراوی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

اعلام وصول پارت 99 کود شیمیایی نیترات آمونیوم سولفات
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛   ادامه مطلب

تامین و توزیع 200 تن کود سولفات پتاسیم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

ذخیره سازی کود کشت پاییزه

صدور حواله 75 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان اهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

ذخیره سازی کود کشت پاییزه

صدور حواله 25 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان ورزقان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تأمین کود برای 120 هکتار مزارع شبدر در سوادکوه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و تدارک سم

ارسال نمونه استاندارد سم کارتاپ
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی ادامه مطلب

تأمین کود برای افزایش 700 هکتاری مزارع برنج در جویبار
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کودهای فسفاته

واردات خاک فسفات
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی ادامه مطلب

تأمین کود برای افزایش 10 درصدی کشت مجدد برنج در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

جلسه دیسکاشن هواشناسی

اطلاع رسانی توصیه های فنی زراعی و باغی در 40 مورد جلسه دیسکاشن هواشناسی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 25 تن کود اوره به شهرستان ارومیه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

تامین و ارسال مقدار 15 تن کود سوپرفسفات تریپل به شهرستان مهاباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

بازدید کارگزاری رامیان

بازدید از کارگزاری های کود در شهرستان رامیان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تأمین کود برای 27 هزارهکتار مزارع کلزا در مرکز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 10 تن کود اوره به شهرستان چالدران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 10 تن کود سوپر فسفات تریپل به شهرستان میاندوآب
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

انجام آزمون آب و خاک

انجام آزمون خاک و ثبت سفارش از کارگزاری ها و سامانه1559 باشگاه کشاورزان ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تأمین کود برای مزارع ترویجی و آموزشی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از کارگزاری کلاله

بازدید گروه پایش ازوضعیت انبار کارگزاری های شهرستان کلاله در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تأمین کود برای کشت رتون برنج در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

مراقبت و نگهدری نهال

مراقبت و نگهداری از سطع نهال های کشت در انبار سازمانی گرگان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

بستن تفاهم نامه با شرکتهای تولید وتامین کننده کودهای غیر یارانه ای
به گزراش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی ادامه مطلب

تأمین کود برای 7000 هکتار مزارع برنج در قائم شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 30 تن کود اوره به شهرستان نقده
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

توزیع کود ازته

رشد12 درصدی توزیع کود ازته در مدت مشابه سال قبل در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تامین 16445 تن کود شیمیایی از مبداء بندر امام و توزیع در سطح استان آذربای...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تأمین کود برای 4500 هکتار مزارع شبدر در مرکز مازندران
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 5288 تن کود شیمیایی از مبداء پتروشیمی کرمانشاه و توزیع در سطح استا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین 4950 تن کود شیمیایی از مبداء پتروشیمی مرودشت و توزیع در سطح استان آ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع کود سولفات پتاسیم درشهرستان طبس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی   ادامه مطلب

آمارخرید بذر برنج از پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاور...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تأمین کود برای کشت رتون برنج در بابلسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 5360 تن کود شیمیایی از مبداء بوشهر و توزیع در سطح استان آذربایجان ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 10 تن کود اوره به شهرستان بوکان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

توزیع کود کشاورزی برای برنج

توزیع کود های کشاورزی برای3320 هکتار کشت برنج در شهرستان مینودشت گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان ادامه مطلب

تخلیه کود سولفات پتاسیم

تخلیه 200 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله در انبار سازمانی گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

ذخیره سازی کود کشت پاییزه

صدور حواله 25 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان عجب شیر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع کود کشاورزی کدو

توزیع کود های کشاورزی برای420 هکتار کدو در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تأمین کود برای مجتمع بزرگ دشت ناز در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین وتوزیع کوددرشهرستان صحنه استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

عرضه کود سولفات منگنز

عرضه سولفات منگنز حاوی30/5 درصد منگنز بصورت پودری تولیدی و در سبد کود های ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

برگزاری جلسه با نیروهای حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

توسعه کشت گلخانه ای در گلستان

گلستان ۲۵۰ هکتار گلخانه درحال ساخت و بهره‌برداری دارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تأمین کود برای مجتمع بزرگ دشت ناز در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ذخیره سازی کود کشت پاییزه

صدور حواله 25 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان آذرشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

بازدید کارگزاری

بازدید از کارگزاری های کود در شهرستان گمیشان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

مانیتورینگ هواشناسی

مانیتورینگ توصیه های فنی وزراعی هواشناسی استان از طریق سامانه1559 باشگا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تغییر نام مجموعه بنگاه سابق از بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

بازدید کارگزاری گالیکش

بازدید دوره ای از کارگزاری های کود شهرستان گالیکش گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حخمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

ذخیره سازی کود کشت پاییزه

صدور حواله 25 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان تبریز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

جایگاه کشاورزی استان

جایگاه کشاورزی استان گلستان در کشور با دارا بودن رتبه های برتر کشوری در ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

ذخیره سازی کود کشت پاییزه

صدور حواله 25 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان بستان آ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تأمین کود برای 510 هکتار باغات انار در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تنوع سبد کود غیر یارانه ای

تنوع سبد کودی غیر یارانه ای در سبد کالایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

ودیدئو کنفرانس رابط روابط عمومی

برگزاری دوره آموزشی" خبر نویسی و گزارش رسانه ای" به صورت ویدئو کنفر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تخصیص 500 تن کود شیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به استان آذربای...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تک برگی کردن سند مالکیت انبار رضوانشهر در استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از انبار بذر استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

تامین وتوزیع کوددرشهرستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

جلسه نظارت بازار کود استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تعین کشتی جهت حمل کود اوره

تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی
گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی ادامه مطلب

توزیع کود های کشاورزی برای باغ زیتون

توزیع کود های کشاورزی برای470 هکتار با غ زیتون
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

فرهنگ سازی مصرف کود سولفات پتاسیم

فرهنگ سازی مصرف کود پتاسیم بین کشاورزان و بهره برداران در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع 680 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان اسکو
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع کود گوگردی

توزیع کود های گوگردی برای خاک های آهکی در استان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تامین وتوزیع کوددرشهرستان کنگاوراستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از انبار ذخیره سازی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان از کارخانه بوجاری بذر استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

تامین کود برای مزارع تحقیقی و الگویی در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود های کشاورزی برای باغ زیتون

توزیع کود های کشاورزی برای470 هکتار با غ زیتون
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع 1870 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان بستان آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

ورود کشتی حامل خاک فسفات

تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی
گزارش رابط روابط عمومی مدیریریت بازرگانی خارجی ادامه مطلب

تامین کود سوپرفسفات ساده درسبد کود های یارانه ای شرکت خدمات حمایتی کشاو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تامین کود برای 100 هکتار مزارع سویا در قائم شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین وتوریع کوددرشهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تخلیه مقدار 25 تن اوره ارسالی از مرودشت شیراز در انبار سازمانی آذربایج...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

تامین کود برای مزارع بادمجان در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای 1500 هکتار مزارع شبدر در قائم شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 485 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان آذرشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود برای مزارع سبزی و صیفی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای 30 هزار هکتار مزارع کشت رتون و مجدد برنج در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

تأمین کود برای تولید 4500 هکتار انار در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای مزارع ذرت استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین و تدارک سم

ارسال ماده همراه NP85
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی ادامه مطلب

سموم وارداتی

نمونه برداری سم کلرپریفوس
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی ادامه مطلب

تهیه و تامین 800تن کود اوره در شهرستان تیران و کرون استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

تخلیه مقدار 277 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله ارسالی از بندر امام خمینی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

جلسه برنامه ریزی سایت الگویی

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی در اجرای سایت های الگویی برای کشت پائیزه با ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تامبن و ارسال مقدار 15 تن کود اوره به شهرستان خوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

توزیع کود آبزیان

توزیع1002 تن کود شیمیایی ازته برای مصارف مزارع آبندان پرورش ماهیان گرماب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

پایش فروشگاه ها و مراکز عرضه کود شهرستان گرمسار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

ثبت کودی_ کودهای زیستی
گردآوری: پوران مبینی، کارشناس ارشد تکنولوژی بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری دکتر بابک خیام باشی و دکتر حمیدملاحسینی  اعضای هیئت علمی مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب... ادامه مطلب

10 شاخص برتری برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
تهیه کننده: رحمان امامی_ مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   10 شاخص برتری برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

فرایند عملیات بوجاری غلات (گندم و جو)
گردآورندگان: مرتضی مرادی، کارشناس ارشد زراعت، مدیراموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سعیدکرم زاده و پوران مبینی کارشناسان ارشد تکنولوژی بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و... ادامه مطلب

جهادکشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی
جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی تهیه کننده: رحمان امامی مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کل... ادامه مطلب

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الگوی منسجم و پویا در تامین و توزیع نهاده های ...
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الگوی منسجم و پویا در تامین و توزیع نهاده های کشاورزی گردآورنده: رحمان امامی مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرا... ادامه مطلب

برند خدمامت حمایتی کشاورزی اعتمادافرین و اطمینان بخش
برند خدمات حمایتی کشاورزی اعتمادآفرین و اطمینان بخش تهیه کننده: رحمان امامی - مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کلیک ... ادامه مطلب

22 راهکار مؤثر برای مدیریت موفق
بسمه تعالی   22 راهکار مؤثر برای مدیریت موفق   تهیه کننده:  رحمان امامی مدرس دانشگاه-مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران.   مدیریت ... ادامه مطلب

استراتژی‌هایی برای کمک به همکارانی که استرس دارند
دنیای اقتصاد- مترجم: دکتر ساسان قاسمی ادامه مطلب

نمونه موفق ترکیب هدف و سودآوری
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب