اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

کارگروه پدافند غیرعامل جهاد کشاورزی مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 4200 تن کود اوره برای محصولات زراعی در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 3500 تن کود اوره برای محصولات زراعی در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 5500 تن کود برای بخش کشاورزی در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کیسه گیری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزش مبارزه با پولشویی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

محمد شهیاد

حمل و توزیع کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

کلاس آموزشی

دوره آموزشی روشها و زمان مصرف کود شیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مهندس مسافر مدیریت محترم شرکت ، آقای مهندس شیرزاد کارشناس و مسئول واحد کود را برای شرکت در دوره آموزشی روشها و زمان مصرف کودهای شیم... ادامه مطلب

تامین کود از مبادی در خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی ادامه مطلب

پایش کارگزاران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

بررسی کود های شیمیایی کارگزاران خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تامین و توزیع 292 تن کود پتاس در بابل مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

آموزش کارکنان و کارگزاران خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع کود اوره در شهرستان بشرویه خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی ادامه مطلب

مناقصه خدمات خودرویی خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تامین کود جهت 2 هزار هکتار کشتزار پیاز در مانه و سملقان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

نمونه برداری از بچ 2 پارت 12 روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

تامین و توزیع 237 تن کود فسفاته در بابل مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ساخت بچ 2 پارت 12 روغن ولک 80% تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 1600 تن دانه روغنی سویا در کلزا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تجلیل از کشاورزان نمونه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛   ادامه مطلب

فعالیت 450 بهره بردار در بخش کشاورزی مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای 1800 هکتار مزارع سویا در نکا مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

نشست کمیته بذر استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

آزمایش ماده موثره بچ 1 پارت 12 روغن ولک 80% مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

بسته بندی بچ 1 پارت 12روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

محمد شهیاد

حمل و توزیع کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

توزیع 330 تن کود سوپرفسفات در نکاء
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 555 تن کود پتاسیم در نکاء
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

گزارش تصویری:

مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
تصاویر تهیه شده توسط روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

تامین و توزیع 1300 تن کود اوره برای بخش کشاورزی گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 2000 تن کود کشاورزی در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

محمد شهیاد

تکمیل حمل پارت 54 سولفات پتاسیم تولید داخل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

بازدید از انبار ایستگاه مغان

بازدید مدیریت محترم از انبار ایستگاه مغان استان اردبیل
بازدید مدیریت محترم جناب مهندس مسافر به همراه مسئول مالی و کارشناس شرکت از انبار ایستگاه مغان . ادامه مطلب

تامین و توزیع 860 تن کود پتاسیم در میاندورود مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 210 تن کود پتاسیم در گلوگاه مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 1757 تن کود کشاورزی در بابل مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

محمد شهیاد

ثبت پته های گمرکی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تامین و توزیع 1228 تن کود اوره در بابل مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

نشست فن آوری های آب و الگوی کشت مناسب در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

الزام ثبت اطلاعات کارگزاران درسامانه کنترل وپایش موادکودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

تولید 72 محصول کشاورزی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 822 تن کود فسفات آمونیوم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

7 نمونه ملی بخش کشاورزی در سطح استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از کارگزاری شهرستان گرمسار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع 4000 تن کود اوره برای محصولات زراعی و باغی قائمشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 550 تن کود سولفات پتاسیم برای محصولات زراعی و باغی قائم شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 100 تن توت فرنگی در گلوگاه
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای مزارع ذرت در سیمرغ مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از کارخانه مروارید ارسباران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین کود برای 588 هکتار مزارع باقلا در بابل مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای 190 هکتار مزارع جو در قائم شهر مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

دوره آموزشی مباحث نوین گیاهپزشکی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

نمونه برداری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اسان سمنان، ادامه مطلب

بازرسی از فروشگاه های عرضه نهاده های کشاورزی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

هماهنگی با شرکت های تولیدی کود طرف قرارداد در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

پخش خبر مربوط به همایش کارگزارن از شبکه استانی گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

کشت گلرنگ در ایران و ترکیه
تهیه کنندگان: 1- دکتر پیمان دوامی- دکتری زراعت و معاون مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2- مهندس بهگام ملکوتی- معاون مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال ادامه مطلب

خاک را کیمیا کنیم (قسمت سوم)
گردآورنده : مهندس رضا پیروزی کارشناس ارشد کشاورزی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ادامه مطلب

نانو حسگرها و پایش خاک به منظور بهبود شرایط رشد گیاه
گردآوری: مهندس بابک نهری نیک نفس کارشناس ارشد شیمی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ادامه مطلب

۵ تجربه جهانی در اقتصاد سبز
دنیای اقتصاد- گروه نیرو ادامه مطلب

مدرن سازی بخش کشاوزی روی ریل بورس کالا
دوماهنامه تخصصی پیام اقتصادی بورس کالا ادامه مطلب

برنامه جهانی نجات زمین تا سال 2050
همشهری - خبرنگار: زهرا رفیعی ادامه مطلب

17 گام تا رسیدن به فروش بالا در اینترنت
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی ادامه مطلب

موثرترین تکنیک های فروش را بشناسید
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب