درباره ما

معرفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تاریخچه شرکت:

به طور کلی تاریخچه مستند و دقیقی از روند تولید اولیه و مصرف نهاده های کشاورزی ایران در دست نیست . لیکن در بخش سموم دفع آفات نباتی نخستین بار در دهه اول 1300 ، موسسه ای با تاسیسات اندک واقع در حصارک کرج به منظور واردات سموم توسط دولت وقت راه اندازی شد و به تدریج به فعالیت در امر تولید ترکیبات آرسنیک پرداخت . در سال 1309 کارخانه سم سازی کرج احداث شد و به بهره برداری رسید و تولید سموم موسسه حصارک کرج نیز به این کارخانه منتقل شد . به طوری که فعالیت آن توسعه یافت و توانست انواع سموم مورد نیاز آن زمان را تولید و عرضه نماید. 

در سال 1321 بخش خصوصی نیز در زمینه تولید و واردات سموم کلره و فسفره فعالیت خود را آغاز کرد . در فاصله سال های 34-1321 بنگاه شیمیایی به منظور واردات سموم مورد نیاز بخش کشاورزی تاسیس شد و فعالیت آن تا سال 1334 ادامه یافت و سرانجام مجوز تاسیس شرکت سهامی شیمیایـی و کشـاورزی از سوی وزارت کشاورزی وقت صادر شد که هدف از تاسیس این شرکت تهیه ، ساخت ، فرمولاسیون ، بسته بندی وفروش سموم دفع آفات نباتی بود . در سال 1359 ، این شرکت منحل و تمام دارایی و تعهدات آن به شرکت پخش کود شیمیایی و تولید سم (تاسیس شده در سال 1346 ) منتقل شده و مورد بهره برداری قرار گرفت .

در بخش تولید و مصرف کود شیمیایی در ایران باید اشاره کرد که رواج مصرف کودهای شیمیایی تا قبل از سال 1325 به درستی مشخص نبوده ، خواص و نتایج استفاده از نهاده نیز تا قبل از این سال روشن نیست . اما از این سال به بعد بنگاه شیمیایی وابسته به وزارت کشاورزی وقت تاسیس شد و با همکاری کارخانجات سم سازی کرج (تاسیس 1309) به تولید چند نوع کود شیمیایی پرداخت .

در فاصله سال های 29-1325 تهیه کودهای شیمیایی در کشور سیر صعودی داشته ، پس از سال 1329 به دلیل کاهش تولید و واردات 250 تن کود از خارج ، تولید آن سیر نزولی طی می کند.

پس از حضور بخش خصوصی و فعالیت و سرمایه گذاری در این بخش در سال 1334 ، شرکت های تجاری زیادی به فعالیت می پردازند و در سال 1346 شرکت سهامی پخش کود شیمیایی با هدف اشتغال به امور خرید ، فروش ، پخش و حمل و نقل کودهای شیمیایی برای مصارف داخلی تاسیس و کلیه خریدهای کودهای شیمیایی از منابع داخلی و خارجی ، همچنین توزیع کود به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار می شود . که نهایتا" در سال 1352 این شرکت به وزارت کشاورزی ملحق و در سال 1354 با بنگاه شیمیایی ادغام می شود .

در سال 1359 شرکت سهامی شیمیایی کشاورزی سم ساز با شرکت سهامی پخش کود شیمیایی ادغام می شود و به شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم تغییر نام می یابد .

در سال 1367 به منظور بهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی از طریق تولید ، تهیه و توزیع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب در داخل کشور ، شرکتی به نام تولید ، تهیه و توزیع بذر و نهال وابسته به وزارت کشاورزی تشکیل می گردد که در سال 1369 شرکت تولید سموم علف کش ساوه نیز به آن می پیوندد .

سرانجام در بهمن ماه سال 1371 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم با شرکت تولید ، تهیه و توزیع بذر و نهال ادغام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تشکیل گردد . مقدمات تشکیل شرکت در شهریور سال 1369 در مجلس شورای اسلامی آماده شد . و در مرداد سال 1373 به تائید شورای نگهبان رسید و در نهایت در مورخه 19/4/74 به استناد مصوبه 21851/ت 189 هـ ، هیات وزیران ، اساسنامه شرکت خدمات حمایتی به تصویب رسید .

در سال 1382 پس از تشکیل شرکت مادر تخصصی ، این شرکت در ساختار جدید قرار گرفت و به استناد مصوبه شماره 220573/1901 مورخ 27/11/83 شورای عالی اداری ، بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی منحل و وظایف حاکمیتی آن به واحدهای ذیربط وزارت متبوع و وظایف اجرائی آن به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی منتقل گردید .

 


وظایف و اختیارات :

1.        تولید، تکثیر، تدارک، خرید، توزیع، فروش، حمل و نقل انواع کودهای کشاورزی، سموم دفع آفات نباتی، بذر، نهال و ماشین آلات کشاورزی

2.        تحصیل نمایندگی از موسسات و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع شرکت به منظور اجرای وظایف و اهداف با رعایت مقررات مربوطه.

3.        سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا خرید سهام شرکت ها به منظور پیشبرد اهداف شرکت .

4.        اخذ تسهیلات اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری به منظور پیشبرد اهداف شرکت با رعایت مقررات مربوطه.

5.        ایجاد مراکز خرید، بوجاری، بذرگیری، ضدعفونی، بسته بندی و نگهداری آن ها .

6.        کنترل مزارع تکثیری بذری با همکاری موسسات تحقیقاتی ذیربط .

7.        صادرات مازاد بر مصرف داخلی نهاده با رعایت مقررات مربوطه .

8.        انجام مطالعات کاربردی و بازرسی به منظور کنترل کیفی و توسعه تولید انواع کود و سموم دفع آفات نباتی.

9.        احداث و اداره امور کارگاه ها و کارخانجات و نیز ساخت و تهیه تجهیزات و مواد اولیه مرتبط با کار و اهداف شرکت از جمله ساخت و فرموله کردن انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی .

فعالیت ها

همه ساله حجم مشخصی از نهاده های مورد تدارک مشمول یارانه با پیشنهاد وزارت متبوع و مصوبة شورای محترم اقتصاد به همراه نرخ فروش مصوب و یارانة تخصیصی به این شرکت ابلاغ و برهمان اساس نیز برنامه های اجرایی به منظور اقدام بر همان اساس تنظیم و به اجرا گذاشته می شود. بخش مهم دیگر فعالیت های شرکت، تامین و توزیع نهاده های غیریارانه یی است. به این ترتیب کل تدارک نهاده های کشاورزی در سال 96-97 به شرح زیر است:

انواع کودهای کشاورزی شامل اوره، فسفاته، پتاسه و سایر کودهای ریزمغذی، آلی و زیستی مورد نیاز کشاورزان در حدود بیش از 3 میلیون تن.

انواع بذور دانه های روغنی و سایر بذور حدود 100 هزارتن.

انواع سموم علف کش و قارچ کش

 

تامین: شرکت بخشی از کود شیمیایی مورد نیاز را از واحدهای مختلف پتروشیمی داخلی خریداری و به مقصد انبارهای توزیع، جهت تحویل به کارگزاران، حمل می نماید بخش دیگر از کود شیمیایی مورد نیاز کشور، با برگزاری مناقصات بین المللی و با حضور شرکت کنندگان (تأمین کنندگان) عمدتا خصوصی از داخل و خارج کشور تامین می گردد.

 

توزیع: شبکه توزیع شرکت متشکل از حدود 3400 کارگزار شرکت در بخش های خصوصی، تعاونی روستایی و تعاونی های تولید بوده که توزیع انواع نهاده های تأمین شده توسط شرکت و مـورد نیاز بهره برداران بخش اعم از زارعین و باغداران را به عهده دارند.


 

چارت سازمانی شرکت: