درباره ما

معرفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تاریخچه شرکت:

به طور کلی تاریخچه مستند و دقیقی از روند تولید اولیه و مصرف نهاده های کشاورزی ایران در دست نیست . لیکن در بخش سموم دفع آفات نباتی نخستین بار در دهه اول 1300 ، موسسه ای با تاسیسات اندک واقع در حصارک کرج به منظور واردات سموم توسط دولت وقت راه اندازی شد و به تدریج به فعالیت در امر تولید ترکیبات آرسنیک پرداخت . در سال 1309 کارخانه سم سازی کرج احداث شد و به بهره برداری رسید و تولید سموم موسسه حصارک کرج نیز به این کارخانه منتقل شد . به طوری که فعالیت آن توسعه یافت و توانست انواع سموم مورد نیاز آن زمان را تولید و عرضه نماید. 

در سال 1321 بخش خصوصی نیز در زمینه تولید و واردات سموم کلره و فسفره فعالیت خود را آغاز کرد . در فاصله سال های 34-1321 بنگاه شیمیایی به منظور واردات سموم مورد نیاز بخش کشاورزی تاسیس شد و فعالیت آن تا سال 1334 ادامه یافت و سرانجام مجوز تاسیس شرکت سهامی شیمیایـی و کشـاورزی از سوی وزارت کشاورزی وقت صادر شد که هدف از تاسیس این شرکت تهیه ، ساخت ، فرمولاسیون ، بسته بندی وفروش سموم دفع آفات نباتی بود . در سال 1359 ، این شرکت منحل و تمام دارایی و تعهدات آن به شرکت پخش کود شیمیایی و تولید سم (تاسیس شده در سال 1346 ) منتقل شده و مورد بهره برداری قرار گرفت .

در بخش تولید و مصرف کود شیمیایی در ایران باید اشاره کرد که رواج مصرف کودهای شیمیایی تا قبل از سال 1325 به درستی مشخص نبوده ، خواص و نتایج استفاده از نهاده نیز تا قبل از این سال روشن نیست . اما از این سال به بعد بنگاه شیمیایی وابسته به وزارت کشاورزی وقت تاسیس شد و با همکاری کارخانجات سم سازی کرج (تاسیس 1309) به تولید چند نوع کود شیمیایی پرداخت .

در فاصله سال های 29-1325 تهیه کودهای شیمیایی در کشور سیر صعودی داشته ، پس از سال 1329 به دلیل کاهش تولید و واردات 250 تن کود از خارج ، تولید آن سیر نزولی طی می کند.

پس از حضور بخش خصوصی و فعالیت و سرمایه گذاری در این بخش در سال 1334 ، شرکت های تجاری زیادی به فعالیت می پردازند و در سال 1346 شرکت سهامی پخش کود شیمیایی با هدف اشتغال به امور خرید ، فروش ، پخش و حمل و نقل کودهای شیمیایی برای مصارف داخلی تاسیس و کلیه خریدهای کودهای شیمیایی از منابع داخلی و خارجی ، همچنین توزیع کود به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار می شود . که نهایتا" در سال 1352 این شرکت به وزارت کشاورزی ملحق و در سال 1354 با بنگاه شیمیایی ادغام می شود .

در سال 1359 شرکت سهامی شیمیایی کشاورزی سم ساز با شرکت سهامی پخش کود شیمیایی ادغام می شود و به شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم تغییر نام می یابد .

در سال 1367 به منظور بهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی از طریق تولید ، تهیه و توزیع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب در داخل کشور ، شرکتی به نام تولید ، تهیه و توزیع بذر و نهال وابسته به وزارت کشاورزی تشکیل می گردد که در سال 1369 شرکت تولید سموم علف کش ساوه نیز به آن می پیوندد .

سرانجام در بهمن ماه سال 1371 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم با شرکت تولید ، تهیه و توزیع بذر و نهال ادغام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تشکیل گردد . مقدمات تشکیل شرکت در شهریور سال 1369 در مجلس شورای اسلامی آماده شد . و در مرداد سال 1373 به تائید شورای نگهبان رسید و در نهایت در مورخه 19/4/74 به استناد مصوبه 21851/ت 189 هـ ، هیات وزیران ، اساسنامه شرکت خدمات حمایتی به تصویب رسید .

در سال 1382 پس از تشکیل شرکت مادر تخصصی ، این شرکت در ساختار جدید قرار گرفت و به استناد مصوبه شماره 220573/1901 مورخ 27/11/83 شورای عالی اداری ، بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی منحل و وظایف حاکمیتی آن به واحدهای ذیربط وزارت متبوع و وظایف اجرائی آن به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی منتقل گردید .

       وظایف و اختیارات :

1.        تولید، تکثیر، تدارک، خرید، توزیع، فروش، حمل و نقل انواع کودهای کشاورزی، سموم دفع آفات نباتی، بذر، نهال و ماشین آلات کشاورزی

2.        تحصیل نمایندگی از موسسات و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع شرکت به منظور اجرای وظایف و اهداف با رعایت مقررات مربوطه.

3.        سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا خرید سهام شرکت ها به منظور پیشبرد اهداف شرکت .

4.        اخذ تسهیلات اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری به منظور پیشبرد اهداف شرکت با رعایت مقررات مربوطه.

5.        ایجاد مراکز خرید، بوجاری، بذرگیری، ضدعفونی، بسته بندی و نگهداری آن ها .

6.        کنترل مزارع تکثیری بذری با همکاری موسسات تحقیقاتی ذیربط .

7.        صادرات مازاد بر مصرف داخلی نهاده با رعایت مقررات مربوطه .

8.        انجام مطالعات کاربردی و بازرسی به منظور کنترل کیفی و توسعه تولید انواع کود و سموم دفع آفات نباتی.

9.        احداث و اداره امور کارگاه ها و کارخانجات و نیز ساخت و تهیه تجهیزات و مواد اولیه مرتبط با کار و اهداف شرکت از جمله ساخت و فرموله کردن انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی .

فعالیت ها:

همه ساله حجم مشخصی از نهاده های مورد تدارک مشمول یارانه با پیشنهاد وزارت متبوع و مصوبة شورای محترم اقتصاد به همراه نرخ فروش مصوب و یارانة تخصیصی به این شرکت ابلاغ و برهمان اساس نیز برنامه های اجرایی به منظور اقدام بر همان اساس تنظیم و به اجرا گذاشته می شود. بخش مهم دیگر فعالیت های شرکت، تامین و توزیع نهاده های غیریارانه یی است. به این ترتیب کل تدارک نهاده های کشاورزی در سال 96-97 به شرح زیر است:

انواع کودهای کشاورزی شامل اوره، فسفاته، پتاسه و سایر کودهای ریزمغذی، آلی و زیستی مورد نیاز کشاورزان در حدود بیش از 3 میلیون تن.

انواع بذور دانه های روغنی و سایر بذور حدود 100 هزارتن.

انواع سموم علف کش و قارچ کش

تامین: شرکت بخشی از کود شیمیایی مورد نیاز را از واحدهای مختلف پتروشیمی داخلی خریداری و به مقصد انبارهای توزیع، جهت تحویل به کارگزاران، حمل می نماید بخش دیگر از کود شیمیایی مورد نیاز کشور، با برگزاری مناقصات بین المللی و با حضور شرکت کنندگان (تأمین کنندگان) عمدتا خصوصی از داخل و خارج کشور تامین می گردد.

توزیع: شبکه توزیع شرکت متشکل از حدود 3400 کارگزار شرکت در بخش های خصوصی، تعاونی روستایی و تعاونی های تولید بوده که توزیع انواع نهاده های تأمین شده توسط شرکت و مـورد نیاز بهره برداران بخش اعم از زارعین و باغداران را به عهده دارند.

       اساسنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

              تصویب نامه‌ هیات‌ وزیران

وزارت‌ کشاورزی‌ ـ وزارت‌ جهادسازندگی‌

سازمان امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور

              هیات‌ وزیران در جلسه مورخ‌ 19/4/1373 بنا به‌ پیشنهاد شماره‌ 1892/63 مورخ‌ 17/8/1372 سازمان امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور و بنا به‌ استناد تبصره‌ 3 ماده‌ واحده‌ قانون‌ تفکیک‌ وظایف‌ وزارتخانه‌های‌ کشاورزی‌ و جهادسازندگی‌ مصوب‌ 1369 تصویب‌ نمود:

 شرکت های‌ «پخش‌ کود شیمیایی‌ و تولید سم‌» و «تولید، تهیه‌ و توزیع‌ بذر و نهال‌» در هم‌ ادغام‌ می‌گردد و شرکت‌ جدیدی‌ تحت‌ عنوان شرکت‌ سهامی‌ خاص‌ خدمات‌ حمایتی‌ کشاورزی‌ با اساسنامه‌ زیر ایجاد می‌شود.

 «اساسنامه‌ شرکت‌ سهامی‌ خدمات‌ حمایتی‌ کشاورزی‌»

 فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌

              ماده‌ 1- نام‌ شرکت‌ «سهامی‌ خاص‌ خدمات‌ حمایتی‌ کشاورزی‌» می باشد که‌ از این‌ پس‌ در این‌ اساسنامه به‌ اختصار شرکت‌ نامیده‌ می‌شود.

             ماده‌ 2- شرکت‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ است‌ و طبق‌ این‌ اساسنامه‌ و اصول‌ بازرگانی‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ شرکت های‌ دولتی‌ اداره‌ می‌شود.

             ماده‌ 3- مرکز اصلی‌ شرکت‌ تهران و در صورت‌ لزوم‌ می‌تواند در نقاط‌ دیگر با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ تاسیس‌ شعب‌ یا نمایندگی‌ مبادرت‌ نماید.

             ماده‌ 4- موضوع‌ شرکت‌ عبارت‌ است‌ از تولید، تهیه‌، تدارک‌، توزیع‌ و حمل‌ونقل‌، خریدوفروش‌ انواع‌ بذر و نهال‌ اصلاح‌شده‌، مواد و سموم‌ دفع‌ افات‌ نباتی‌ و بیماری های‌ گیاهی‌، کودهای‌ شیمیایی‌ و الی‌، کودهای‌ شیمیایی‌ مخلوط‌، هورمون ها و مواد غذایی‌ گیاهان که‌ در این‌ اساسنامه‌ «نهاده‌» نامیده‌ می‌شود.

 تبصره‌ 1- منظور از بذر و نهال‌، پیاز، قلمه‌، ریزوم‌، غده‌، پایه‌، پیوندک‌، پاجوش‌ و هر قسمتی‌ از گیاه‌ است‌ که‌ به‌ منظور تکثیر مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

  فصل‌ دوم‌ ـ وظایف‌ و اختیارات‌

              ماده‌ 5- وظایف‌ و اختیارات‌ شرکت‌ برای‌ تحقق‌ موضوع‌ فوق‌ به‌ شرح‌ زیر می باشد:

 1- تعیین‌ خط‌مشی‌ و ضوابط‌ مناسب‌ در جهت‌ تولید، تکثیر، تدارک‌، توزیع‌، حمل‌ونقل‌ و خریدوفروش‌ نهاده‌.

 2- تولید، تکثیر، تدارک‌، تهیه‌، توزیع‌، حمل‌ونقل‌ و فروش‌ و واردات‌ نهاده‌ راسا یا توسط‌ بخش‌ تعاونی‌ و خصوصی‌.

 3- تحصیل‌ نمایندگی‌ از مؤسسات‌ و اعطای‌ نمایندگی‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ مرتبط‌ با موضوع‌ شرکت‌ به‌ منظور اجرای‌ وظایف‌ مندرج‌ در ماده‌ (2) با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌.

 4- سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ و با خرید سهام‌ شرکت ها به‌ منظور پیشبرد اهداف‌ شرکت‌ با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌.

 5- اخذ تسهیلات‌ اعتباری‌ از بانک ها و مؤسسات‌ اعتباری‌ به‌ منظور پیشبرد اهداف‌ شرکت‌ با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌.

 6- تهیه‌ و تامین‌ ماشین الات‌، وسایل‌ و لوازم‌ یدکی‌، تجهیزات‌ ساختمان ها و تاسیسات‌ مربوط‌ اعم‌ از منقول‌ و غیر منقول‌ در جهت‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ شرکت‌.

 7- انعقاد قرارداد با اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ در زمینه‌ اجرای‌ موضوع‌ ماده‌ (4).

 8- ایجاد مراکز خرید، بوجاری‌، بذرگیری‌، درجه‌بندی‌، ضدعفونی‌، بسته‌بندی‌ و نگهداری‌ انها.

 9- تامین‌ نیازمندی ها و اقدام‌ به‌ انجام‌ هرگونه‌ عملیات‌ کشاورزی‌، بازرگانی‌ و سایر عملیاتی‌ که‌ در چارچوب‌ این‌ اساسنامه‌ برای‌ تامین‌ منظورهای‌ فوق‌ ضروری‌ باشد.

 10- کنترل‌ مزارع‌ تکثیری‌ مورد عمل‌ با همکاری‌ مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ ذیربط‌.

 11- انجام‌ اقدامات‌ و تمهیدات‌ لازم‌ جهت‌ کنترل‌، نظارت‌ و فراهم‌ نمودن‌ تسهیلات‌ ضروری‌ برای‌ تولیدکنندگان نهاده‌ طرف‌ قرارداد.

 12- صادرات‌ مازاد بر مصرف‌ داخلی‌ نهاده‌ با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌.

 13- انجام‌ مطالعات‌ کاربردی‌ و بازرسی‌ به‌ منظور کنترل‌ کیفی‌ و توسعه‌ تولید.

 14- احداث‌ و اداره‌ امور کارگاه ها و کارخانجات‌ جنبی‌ و نیز ساخت‌ و تهیه‌ تجهیزات‌ و مواد اولیه‌ مرتبط‌ با کار و اهداف‌ شرکت‌ از جمله‌ ساخت‌ و فرموله‌ کردن‌ انواع‌ کودهای‌ شیمیایی‌ و سموم‌ دفع‌ افات‌ نباتی‌.

 15- برگزرای‌ و تدارک‌ دوره‌های‌ مختلف‌ اموزشی‌ در سطوح‌ تخصصی‌ و مورد نیاز شرکت‌ با هماهنگی‌ و تایید مراجع‌ ذیربط‌.

 16- انجام‌ هرگونه‌ عملیات‌ مجاز در زمینه‌ وظایف‌ شرکت‌.

 تبصره‌ 1- این‌ شرکت‌ مسؤول‌ تولید، تهیه‌ و توزیع‌ بذر و نهال‌ اصلاح‌ شده‌ و مرغوب‌ مورد نیاز کشور (به‌ استثنای‌ بذر و نهال‌ مرتعی‌ و جنگلی‌ غیر مثمر) بوده‌ و واردات‌ بذر و نهال‌ توسط‌ ان از خارج‌ از کشور ممنوع‌ می باشد.

 تبصره‌ 2- تولید بذر و نهال‌ تا پایان مرحله‌ مادری‌ همچنان برعهده‌ مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ وزارت‌ کشاورزی‌ می باشد.

 تبصره‌ 3- شرکت‌ موظف‌ است‌ در تهیه‌ و تامین‌ ماشین الات‌ و ادوات‌ کشاورزی‌ و سایر تجهیزات‌ مورد نیاز هماهنگی‌های‌ لازم‌ را با واحدها و مؤسسات‌ مسؤول‌ در وزارت‌ کشاورزی‌ به‌ عمل‌ اورد.

  فصل‌ سوم‌ - سرمایه‌

              ماده‌ 6- سرمایه‌ شرکت‌ مبلغ‌ پانزده‌ میلیاردوپانصد میلیون‌ (000/000/500/15) ریال‌ منقسم‌ به‌ 15500 سهم‌ یک‌ میلیون‌ (000/000/1) ریالی‌ است‌ که‌ تماما متعلق‌ به‌ دولت‌ می باشد.

 تبصره‌ - کلیه‌ کارکنان، اموال‌، تاسیسات‌، تجهیزات‌، مستحدثات‌، ماشین الات‌، تعهدات‌ مالی‌، دارایی ها اعم‌ از منقول‌ و غیرمنقول‌ شرکت‌ سهامی‌ و بخش‌ کود شیمیایی‌ و تولید سم‌ و شرکت‌ سهامی‌ تولید، تهیه‌ و توزیع‌ بذر و نهال‌ به‌ شرکت‌ منتقل‌ خواهد شد.

             ماده‌ 7- کلیه‌ سهام‌ شرکت‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ می باشد و مجمع‌ عمومی‌ شرکت‌ نمایندگی‌ سهام‌ دولت‌ را برعهده‌ خواهد داشت‌.

             ماده‌ 8- سرمایه‌ شرکت‌ با پیشنهاد هیات‌ مدیره‌ و تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ قابل‌ افزایش‌ یا کاهش‌ می باشد.

 تبصره‌ - شرکت‌ موظف‌ است‌ که‌ کلیه‌ اموال‌ و دارایی ها اعم‌ از منقول‌ و غیرمنقول‌ که‌ در اجزای‌ ماده‌ (6) این‌ اساسنامه‌ و نیز بند (9) تصویب نامه‌ شماره‌ 2265/دش‌ مورخ‌ 19/11/1371 شورای‌ عالی‌ اداری‌ به‌ شرکت‌ منتقل‌ می‌شود توسط‌ کارشناسان رسمی‌ دادگستری‌ و یا کارشناسان منتخب‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ عنوان افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ منظور نماید.

  فصل‌ چهارم‌ - ارکان شرکت‌

              ماده‌ 9- ارکان شرکت‌ عبارتند از:

 الف‌- مجمع‌ عمومی‌

 ب‌- هیات‌ مدیره‌

 ج‌- مدیرعامل

 د- بازرسی‌ (حسابرس‌)

             ماده‌ 10- مجمع‌ عمومی‌ شرکت‌ دو نوع‌ است‌:

 الف‌- مجمع‌ عمومی‌ عادی‌

 ب‌- مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌

             ماده‌ 11- مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ شرکت‌ هر سال‌ دو مرتبه‌ تشکیل‌ می‌شود. یک‌بار حداکثر تا پایان نیمه‌ اول‌ سال‌ برای‌ رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ صورت های‌ مالی‌ سال‌ قبل‌ و سایر مواردی‌ که‌ در دستور جلسه‌ مجمع‌ عمومی‌ قرار می‌گیرد و یک‌بار در نیمه‌ دوم‌ سال‌ برای‌ رسیدگی‌ و تصویب‌ برنامه‌ و بودجه‌ سال‌ بعد و سایر موارد مندرج‌ در دستور جلسه‌، تشکیل‌ می‌شود.

             ماده‌ 12- اعضای‌ مجمع‌ عمومی‌ عبارتند از:

 1- وزیر کشاورزی‌ (رییس‌ مجمع‌)

 2- وزیر امور اقتصاد و دارایی‌

 3- وزیر جهاد سازندگی‌

 4- وزیر بازرگانی‌

 5- رییس‌ سازمان برنامه‌ و بودجه‌

«توضیح: پس از تشکیل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی، اعضای هیات مدیره شرکت مزبور، نمایندگی سهام دولت را در مجمع عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی عهده دار گردیده اند.»

             ماده‌ 13- وظایف‌ مجمع‌ عمومی‌ عادی‌:

 1-13- بررسی‌ و تصویب‌ ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زیان و عملکرد مالی‌ شرکت‌ که‌ توسط‌ هیات‌ مدیره‌ پیشنهاد می‌شود.

 2-13- تعیین‌ و تصویب‌ خط ‌مشی‌ و سیاست‌ کلی‌ شرکت‌

 3-13- بررسی‌ و تصویب‌ بودجه‌ و یا اصلاحیه‌ و متمم‌ بودجه‌ و گزارش‌ عملیات‌ سالیانه‌ شرکت‌

 4-13- تصویب‌ ایین نامه های‌ مالی‌ و معاملاتی‌ و استخدامی‌ شرکت‌ که‌ از طرف‌ هیات‌ مدیره‌ پیشنهاد می‌شود با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌

 5-13- اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ فروش‌ و یا واگذاری‌ دارایی های‌ ثابت‌ شرکت‌ و خرید و فروش‌ اموال‌ غیرمنقول‌ به‌ پیشنهاد هیات‌ مدیره‌

 6-13- اتخاذ تصمیم‌ در مورد وثیقه‌گذاردن‌ اموال‌ شرکت‌ بنا به‌ پیشنهاد هیات‌ مدیره‌

 7-13- عزل‌ و نصب‌ اعضای‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیر عامل بنا به‌ پیشنهاد رییس‌ مجمع‌ عمومی‌

 8-13- رسیدگی‌ و اخذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ تحصیل‌ اعتبار یا اخذ وام‌ بانکی‌ و مؤسسات‌ اعتباری‌ و در صورت‌ لزوم‌ اعطای‌ تسهیلات‌ اعتباری‌ به‌ شعب‌ و طرح ها و پروژه‌های‌ اجرایی‌

 9-13- اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ مطالبات‌ لاوصول‌ که‌ از طرف‌ هیات‌ مدیره‌ پیشنهاد می‌شود

 10-13- بررسی‌ در مورد حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ شرکت‌ به‌ طریق‌ صلح‌ و سازش‌ یا داوری‌ و تعیین‌ داور و همچنین‌ استراد دعاوی‌ با رعایت‌ اصل‌ یکصدوسی‌ونهم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

 11-13- تعیین‌ حقوق‌ و مزایای‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیر عامل و حق‌الزحمه‌ بازرس‌ با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌

 12-13- تعیین‌ میزان و موارد مصرف‌ از اندوخته‌های‌ احتیاطی‌ و سرمایه‌ای‌ در چارچوب‌ بودجه‌ مصوب‌

 13-13- اخذ تصمیم‌ در مورد هرگونه‌ پیشنهادی‌ که‌ در دستور جلسه‌ قرار می‌گیرد با توجه‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌

 14-13- تصویب‌ تشکیلات‌ شرکت‌ پس‌ از تایید سازمان امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور

 15-13- رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد سایر امور شرکت‌ که‌ در حدود این‌ اساسنامه‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌ در صلاحیت‌ مجمع‌ عمومی‌ باشد

 16-13- رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ و تغییر اساسنامه‌ برای‌ ارایه‌ به‌ مراجع‌ مربوط‌

             ماده‌ 14- مجمع عمومی فوق العاده به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه یا انحلال شرکت و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب نهایی تشکیل خواهد شد.

«توضیح: ماده 14 اساسنامه ، براساس مصوبه 48480/ت15293 هـ مورخ 17/6/1375 هیات وزیران، بشرح فوق اصلاح گردید.»

             ماده‌ 15- هیات‌ مدیره‌ شرکت‌ مرکب‌ از معاون وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد انان بلامانع است.

مدیرعامل از میان اعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.

تبصره- معاون وزیر جهاد کشاورزی عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره می باشد و سایر اعضای هیات مدیره به صورت موظف در شرکت انجام وظیفه می نمایند.

 1-15- در صورت‌ فوت‌ یا استعفا یا عزل‌ هر یک‌ از مدیران، به‌ جای‌ او شخص‌ دیگری‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومی‌ انتخاب‌ می‌شود. مدت‌ خدمت‌ عضو جایگزین‌ تا پایان خدمت‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ جای‌ او تعیین‌ شده‌ است‌.

 2-15- جلسات‌ هیات‌ مدیره‌ حداقل‌ ماهی‌ یکبار به‌ دعوت‌ رییس‌ هیات‌ مدیره‌ و  یا مدیر عامل با حضور حداقل‌ سه‌ نفر از اعضای‌ هیات‌ مدیره‌ در محل‌ شرکت‌ یا در هر محلی‌ که‌ رییس‌ هیات‌ مدیره‌ تعیین‌ نماید تشکیل‌ می‌شود و تصمیمات‌ با اکثریت‌ ارا اتخاذ خواهد شد.

             اداره‌ جلسات‌ هیات‌ مدیره‌ با رییس‌ هیات‌ مدیره‌ یا  مدیر عامل است‌. هیات‌ مدیره‌ دارای‌ دفتری‌ خواهد بود که‌ تمام‌ تصمیمات‌ گرفته‌ شده‌ در ان ثبت‌ و به‌ امضای‌ مدیر عامل و اعضای‌ حاضر در جلسات‌ خواهد رسید.

 3-15- اختیارات‌ هیات‌ مدیره‌:

 الف‌- بررسی‌ و تعیین‌ بودجه‌ پیشنهادی‌ و گزارش‌ سالیانه‌ و ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زیان و برنامه‌ عملیاتی‌ اتی‌ شرکت‌ اعم‌ از برنامه‌های‌ مالی‌ و بهره‌برداری‌ و توسعه‌ تاسیسات‌ و ارایه‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ برای‌ تصویب‌.

 ب‌- تایید ایین نامه های‌ مالی‌ و معاملاتی‌ و استخدامی‌ و رفاهی‌ و سایر ایین نامه های‌ مورد لزوم‌ و ارسال‌ ان برای‌ مراجع‌ مربوط‌ جهت‌ تصویب‌.

 ج‌- تصویب‌ سیاست‌ ارتباط‌ و مبادله‌ اطلاعات‌ فنی‌، علمی‌، صنعتی‌ و بازرگانی‌ در زمینه‌ امور مربوط‌ با رعایت‌ مقررات‌.

 د- تصویب‌ چگونگی‌ گرفتن‌ وام‌ و اعتبارات‌ از منابع‌ داخلی‌ طبق‌ بودجه‌ مصوب‌ به‌ پیشنهاد مدیر عامل.

 هـ- پیشنهاد واگذاری‌ سهام‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ براساس‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ برای‌ تصویب‌.

 و- بررسی‌ و پیشنهاد ضوابط‌ تعیین‌ خرید و فروش‌ انواع‌ نهاده‌ها به‌ مجمع‌ عمومی‌

 ز- بررسی‌ و پیشنهاد اقلام‌ و میزان قابل‌ صدور نهاده‌ها به‌ وزارت‌ کشاورزی‌

 4-15- مسؤولیت‌ اداره‌ کلیه‌ امور شرکت‌ اعم‌ از مالی‌ و فنی‌ و استخدامی‌ و مدیریت‌ امور کارکنان و تشکیلات‌ و همچنین‌ نظارت‌ لازم‌ بر امور اداری‌ و مالی‌ و فنی‌ شعب‌ و نمایندگی‌ها و سهام‌ شرکت‌ در سایر شرکت ها و مشارکتها‌ با مدیر عامل است‌ و می‌تواند قسمتی‌ از اختیارات‌ خود را به‌ هر یک‌ از اعضای‌ هیات‌ مدیره‌ و یا مدیران و سایر کارکنان به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ خود تفویض‌ نماید.

 5-15- مدیر عامل بالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌ شرکت‌ است‌ و برای‌ اداره‌ امور شرکت‌ و اجرای‌ مصوبات‌ مجمع‌ عمومی‌ و هیات‌ مدیره‌ دارای‌ همه‌گونه‌ حقوق‌ و اختیارات‌ در حدود و مقررات‌ این‌ اساسنامه‌ و بودجه‌ مصوب‌ می باشد و نمایندگی‌ شرکت‌ را در مقابل‌ کلیه‌ مقامات‌ قضایی‌ و اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ با حق‌ توکیل‌ به‌ عهده‌ خواهد داشت‌.

 تبصره‌ - ارجاع‌ دعاوی‌ شرکت‌ به‌ داوری‌، انتخاب‌ داور و سازش‌ منوط‌ به‌ تایید هیات‌ مدیره‌ و تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ خواهد بود.

 6-15- مدیر عامل در حدود مقررات‌ و ایین نامه های‌ مصوب‌ شرکت‌ روش های اجرایی‌ را تعیین‌ و ابلاغ‌ می‌نماید.

 7-15- مدیر عامل بودجه‌ سالانه‌ و ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زیان و برنامه‌ عملیات‌ سالانه‌ شرکت‌ را با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ تهیه‌ و پس‌ از تایید هیات‌ مدیره‌ برای‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ تقدیم‌ می‌نماید.

 8-15- مدیر عامل ایین نامه های‌ استخدامی‌ و مالی‌ و معاملاتی‌ و بهره‌برداری‌ و اداری‌ و رفاهی‌ شرکت‌ را تهیه‌ و پس‌ از تایید هیات‌ مدیره‌ و انجام‌ تشریفات‌ مقرر در این‌ اساسنامه‌ برای‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ تسلیم‌ خواهد نمود.

 9-15- کلیه‌ چک ها و اسناد و قراردادهای‌ مالی‌ و تعهداور شرکت‌ با رعایت‌ مقررات‌ و ایین نامه های‌ مربوط‌ با امضای‌ مدیر عامل و یا نماینده‌ تام‌الاختیار وی‌ و یکی‌ از اعضای‌ هیات‌ مدیره‌ معتبر خواهد بود.

 تبصره‌ - کلیه‌ چک ها و اسناد مالی‌ علاوه‌ بر امضای‌ مقامات‌ مندرج‌ در بند 9-15 باید به‌ امضای‌ ذیحساب‌ شرکت‌ نیز برسد.

 10-15- مدیر عامل می‌تواند پیشنهاد لازم‌ برای‌ پرداخت‌ حداکثر ده‌ درصد (10درصد) از درامدهای سالانه‌ شرکت‌ را به‌ عنوان جبران قسمتی‌ از زحمات‌ کارکنان و مدیرانی‌ که‌ در انجام‌ وظایف‌ و پیشبرد امور تلاش‌ چشمگیر داشتند با رعایت‌ ماده‌ (22) مقررات‌ استخدامی‌ شرکت های‌ دولتی‌ و پس‌ از تایید هیات‌ مدیره‌ برای‌ تصویب‌ نهایی‌ به‌ رییس‌ مجمع‌ عمومی‌ تقدیم‌ نماید.

 11-15- مدیر عامل موظف‌ است‌ یک‌ نسخه‌ از ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زیان و گزارش‌ عملکرد سالانه‌ شرکت‌ را پس‌ از تایید هیات‌ مدیره‌ حداقل‌ یک‌ ماه‌ قبل‌ از طرح‌ در مجمع‌ عمومی‌ با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ بازرس‌ (حسابرس‌) تسلیم‌ نماید.

 تبصره‌ - مکاتبات‌ اداری‌ با امضای‌ مدیر عامل و یا کسانی‌ که‌ از طرف‌ او حق‌ امضا دارند خواهد بود.

             ماده‌ 16- بازرس‌ (حسابرس‌)

 سازمان حسابرسی‌، بازرس‌ (حسابرس‌) شرکت‌ می باشد.

 1-16- اقدامات‌ بازرس‌ (حسابرس‌) در اجرای‌ وظایف‌ خود نباید مانع‌ جریان عادی‌ کارهای‌ شرکت‌ باشد.

 2-16- سال‌ مالی‌ شرکت‌ از اول‌ فروردین‌ هر سال‌ اغاز و در پایان اسفندماه‌ همان سال‌ خاتمه‌ می‌یابد، به‌ استثنای‌ سال‌ اول‌ که‌ شروع‌ ان از تاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ اساسنامه‌ می باشد.

 3-16- مواردی‌ که‌ در این‌ اساسنامه‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ طبق‌ قانون‌ تجارت‌ و قوانین‌ مربوط‌ عمل‌ خواهد شد.

             این‌ اساسنامه‌ به‌ موجب‌ نامه‌ شماره‌ 6653 مورخ‌ 12/5/1373 شورای‌ محترم‌ نگهبان به‌ تایید شورای‌ یاد شده‌ رسیده‌ است‌.

 

چارت سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: