اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، بازدید دوره ای کارگزاران استان در 10 شهرستان ایلام در حال انجام می باشد.
به گزارش روابط عمومي شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ،
به گزارش روابط عمومي شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ،
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان گزارش داد:
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
پیگیری و اجرای نامه جناب آقای مهندس رسولی مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص کنترل و نظارت بر توزیع کود اوره در دیدارهای جداگانه آقای مهندس زند سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری ، دامپروری و شیلات ، با حضور جناب آقای مهندس کش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، در روز سه شنبه مورخ 23 مرداد ماه سال 1397 ساعت 13 جلسه بازگشایی پاکات عملیات کیسه گیری کودهای فله tsp با حضور اعضاء کمیسیون در دف...
بنا به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل آقای راهب مسافر مدیر استان به اتفاق مسئول حراست و مسئول واحد کود استان روز دوشنبه مورخه 97/5/22 از انبارهای کارگزاران توزیع نها...
اولویت های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی از سوی کارگروه اولویت بندی تخصیص ارز کودهای کشاورزی تعیین و اعلام شد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مرک...
اطلاعیه روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:  
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی خبر داد:
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین