اخبار

برگزاری جلسه آموزشی دبیران کمیسیون معاملات استان ها در ستاد شرکت.
جلسه مشترک شورای فرماندهی مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی با شورای فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج شهیدباهنر درسالن جلسات شرکت برگزار گردید
مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، جناب آقای مهندس رسولی طی حکمی جناب آقای حسین زمانی را به سمت رییس اداره روابط عمومی واموربین الملل شرکت منصوب نمودند.
مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، جناب آقای مهندس رسولی طی حکمی جناب آقای رسول فلاح را به سمت سرپرست مدیریت امور بازرگانی داخلی شرکت منصوب نمودند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع 170 هزار کیلوگرم بذر علوفه ای شبدر برسیم در این استان خبرداد. 
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 141 هزار و 861 لیتر انواع آفت کش های مجاز نباتی از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبرداد.