اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان به اتفاق مهندس پورخاتون معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، با استفاده از بذر مناسب اهمیت بالایی در افزایش تولید محصول دارد برای این منظور استفاده از  دستگاههای بوجاری و با کیفیت می توا...
به گزارش روابط عمومی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، نمایشگاه تخصصی کشاورزی وصنایع وابسته از تاریخ 20 لغایت 23 آذرماه درمحل نمایشگاه های جنوبشرق کرمان برگزار گردید که شرکت خدم...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزری استان ایلام، بازدید اعضای کارگروه پایش متشکل از نماینده سازمان صنعت ,معدن وتجارت شهرستان مهران و نماینده سازمان جهادکشاورزی و نماینده شرکت ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان، آمار کیسه گیری کودهای فله استان به 6500 تن رسید . این کودها از مبادی بندر عباس  و بندر امام ارسال گردیده بود که با رعایت کامل دستو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، به منظور تضمین کیفیت نهاده های توزیعی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، نمونه برداری از تمامی کودهای تخلیه شده در انبارهای سازمانی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، بمنظور پایش استانی و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی کارگروه پایش باتفاق مدیر توسعه بازرگانی، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاو...
بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان از کارگزاران شهرستان خدافرین و حومه به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در راستای صیانت از حقوق کشاورزان و توز...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان، همایش معرفی سبد کودی شرکت متبوع با همکاری مدیریت شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی و این مدیریت  برگزار شد شرکت کنندگان شا...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع 82 هزارو 903 تن انواع کودکشاورزی دراین استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبرداد به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اس...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی، در راسـتاي برنـامه ابلاغی از سـوي وزارت جهـاد کشـاورزي و به منظـور تـامین و تـدارك کودهـاي شـیمیائی مورد نیـاز بخش کشـاورزي کشور، پس از بر...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی، در راسـتاي اعلام نیـاز مشـاور محترم وزیر و مجري طرح دانه هاي روغنی وزارت جهـاد کشاورزي، فرآینـد ثبت سـفارش و خریـد 60 تن بذر گلرنگ درحال انج...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، جلسه با حضــور معاونت بهبود تولیـــــدات گیاهی، مدیریت زراعت، معاونت ترویج، مدیریت حراست، معاونت بازرسی سازمان جهاد کشاورزی ...
گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتي استان كهگيلويه و بويراحمد،    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، جلسه مدیراستان کرمان با مسئولین بانک کشاورزی استان کرمان درخصوص نصب دستگاه ATM در ساختمان مرکزی و راهکارهای ایجاد درگاه پرداخت د...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، محمدمحسن قاسمی مدیراستان کرمان اعلام کرد: نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته ازتاریخ ۲۰ لغایت ۲۳ آذرماه درمحل نمایشگاه های ج...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 12هزار و 40تن کود کشاورزی از گروه کودهای پتاس از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبرداد به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشا...