عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : تورج منصوری
  • معاون : .
  • تلفن دفتر : 2147483647
  • فکس دفتر : 21
  • نام مسئول دفتر : آقای متین

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 9
  • واحد : 2
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران- خیابان گاندی- خیابان 4 شماره 1

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.