عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : علی علیزاده
  • معاون : .
  • تلفن دفتر : 02188794941
  • فکس دفتر : 02188781009
  • نام مسئول دفتر : رضوان مرادی

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 4
  • واحد : 2
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران. خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1

وظایف و اهداف

 .

عملکرد

.

برنامه

.