اخبار

مراسم تودیع آقای عباسعلی فهیمی مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی استان یزد و معارفه آقای حمیدرضا جاریانی به عنوان سرپرست جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد باحضور آقایان تورج منصوری ع...
روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد:
تصاویر ارسالی توسط روابط عمومی مدیریت امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مربوط به بازديد و سركشي مجری طرح فروش وکالتی ماشین آلات و ادوات کشاورزی از كارگزارهاي استان خر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گروه کوهنوردی حمایت باحضور محمدمحسن قاسمی- مرتضی افتخاری- شاهین جلالی- علیرضا موسوی- حمیدپورملکی- غلامرضا ابراهیمی درتاریخ 97/4/18 به ...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مناقصه امور خدمات و پشتیبانی نمایندگی شرکت در بندرامام خمینی (ره) در تاریخ 97/4/17 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام گر...
به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، هفته آینده نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور از میز خدمت الکترونیک شرکت، بازدید به عمل خواهد  آورد.  
روابط عمومی مدیریت امور ماشین ها و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد:
روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد:
مناقصه خدمات پشتیانی:    
استان اصفهان مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی را در تاریخ 97/4/21 از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگرار می نماید.  
عدم جذب متقاضیان مهمترین مشکل طرح فروش وکالتی ماشین آلات  
مناقصه خدمات خودرو و نقلیه :
ابتدا از انبارها و ساختمانهای مدیریت و همچنین تعدادی از کارگزاریها بازدید به عمل آوردند. سپس راس ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه هفدهم تیر ماه سال ۹۷ آقای ملازاده در نشست صمیمی مدیریت و کارکنان در سالن ا...
استان اصفهان در تاریخ 97/4/17 ساعت 9 صبح مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه  30000  تن نهاده کشاورزی  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمود.  
 سرکار خانم مهندس فرهادی از دفتر تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی در روز شنبه 97/4/16 از میز خدمت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  بازدید به عمل آوردند.  
روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آمار و تأثیرات نهاده های کشاورزی موجود در پنجمین جشنواره فروش ویژه را اعلام نمود
روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان (جیرفت) گزارش داد: جلسه باز گشایی پاکات مناقصه امور خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان (جیرفت) برگزار شد.