اخبار

  جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حمل و نقل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در مورخ 21/01/1397 با حضور سرکار خانم فیضی دبیر محترم کمیسیون مع...
امروز جلسه باشگاه کشاورزان استان سمنان با حضور آقای مهندس دشتی و همکاران
جلسه هماهنگی توزیع کود ازته ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان با مدیر سازمان تعاون روستایی استان در موردفتر مدیریت این شرکت
.
جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در مناقصه نیروهای خدماتی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان در دفتر مدیریت استان کرمان هم اکنون درحال برگزاری است
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی گزارش داد:
جلسه یی با حضور رؤسا و کارشناسان ستادی و نمایندگان شرکت های تولیدکننده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از توزیع 466 هزار کیلوگرم بذر شلتوک برنج در استان مازندران خبرداد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:
اولین نشاء مکانیزه برنج در سال 1397 در کشور در روستای فیروزکلا شهرستان آمل با حضور مهندس اسلامی استاندار مازندران، دکتر یوسفیان نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ، مهندس حیدرپور رئیس سازما...
بنابر گزارش رئیس حوزه بازرگانی به نقل از جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:  
تامین و توزیع کود شیمیایی اوره مورد نیاز کشاورزان اقصی نقاط کشور از مبداء پتروشیمی خراسان شمالی