اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت ماشین ها و ادوات کشاورزی، قرارداد فروش وکالتی ماشین ها و ادوات کشاورزی با شرکت " کشت گستر تبریز "بمدت یکسال دیگر انجام شد و قرار داد مذکور به تمامی شع...
به گزارش رابط روایط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، جشنواره ملی، فرهنگی و ورزشی عشایر کشور  همزمان با هفته جهاد کشاورزی در روزهای 23 و 24 خرداد ماه سال جاری با حضور دکتر لار...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال، آقای مهندس مسعودی فر  مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال، به همراه آقایان ملکوتی و رستملو، معاونین محترم بذر،  از مزارع ا...
استان مازندران از صادرات محصولات کشاورزی به خارج از کشور در حالی به رقم 7 میلیون تن رسید که بخش قابل توجهی از تولید این محصولات کشاورزی مرهون استفاده از نهاده های کشاورزی است که توسط شرکت خدما...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، آقای فاضل حسن زاده جمعدار اموال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور بازدید و تعیین تکلیف اموال موجود در استان البرز در مورخ 23/3/98 ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اینکه استان ظرفیت های خوبی در حوزه صادرات دارد ، وی اعلام داشت امسال 10 هزار کان...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، جلسه باز گشایی پاکات مناقصه واگذاری فعالیت های امور حفاظتی و نگهبانی از طریق سامانه ستاد در محل مدیریت استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، به منظور بررسی سهمیه و روند جذب کودهای کشاورزی تخصیصی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرج جلسه ای با حضور مدیریت و کارشناسان در م...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، با عنایت به دعوتنامه معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نماینده این مدیریت در جلسه ستاد تغذیه گیاه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، وی اعلام داشت: به منظور واگذاری و فروش محل نمایشگاه کرج جلسه ای در مورخ 23/3/98 با آقای علی اصغر منصور خاکی و نماینده وزارت صنایع در ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، جلسه بازگشایی پیشنهادات مناقصه امور حفاطت فیزیکی استان سیستان و بلوچستان راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/3/22 درمحل س...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، با عنایت به بازگشایی پاکت پیشنهاد مناقصه عمومی عملیات بارگیری، حمل و تخلیه استان البرز و مشخص نشدن برنده، مناقصه مذکور تجدید گر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، بمنظور پایش بازار استان قم و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی، کارگروه پایش متشکل از مدیر توسعه بازرگانی استان، نماینده شرکت خدم...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، کود کشاورزی:    ضمن تامین ذخایراستراتژیک درانبارهای سازمانی ، ومقدار8238577 کیلوگرم کودشیمیایی طی حواله ازانبارسازمانی گیل...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، برگزاری مناقصه حمل و تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء پتروشیمی شیراز، با حضور مدیریت و معاونین شعبه، مسؤل ...