اخبار

 عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی سفر به استان مازندران با مسئولین محترم و همکاران در این استان دیدار و گفتگو نمود.
امروز مجمع عمومی سالیانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.  
مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی استان البرز، جناب آقای مهندس ندرلو:
در مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان و فرزندان همکار جهاد کشاورزی مازندران همکار و فرزند همکار از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران حائز رتبه دوم گردیدند. به گزارش روابط عمومی شرکت خد...