مدیریت پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : غلامرضا طریقت خوب
  • تلفن دفتر : 88873809-021
  • فکس دفتر : 88781085-021
  • نام مسئول دفتر : راضیه قیاسوند

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 1
  • واحد : 3
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران-خیابان گاندی خیابان 4 شماره 1

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.