اخبار

. . . متن کامل بازدید را از این لینک مشاهده کنید . . .
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مهندس مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهمترین شاخص های عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در زمینه ...
عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: طبق برنامه ریزی امسال کود مورد نیاز کشور دو میلیون و 305 هزار تن پیش بینی شده بود که تاکنون 1.8 میلیون تن آن معادل 78 درصد تامین و تدارک دیده...
 جلسه هم اندیشی  بمنظور وحدت رویه و استفاده حداکثری از پتانسیل و امکانات موجود در باشگاه کشاورزان اعم از سخت افزاری و نرم افزاری که در کلیه استانهای کشور موجود میباشد با حضور مهندس دشتی م...
برگزاری کارگاه آموزشی ويژه مسئولین دفاترمديران ستادي و استاني شرکت باعنوان آشنايي با 5S   ( نظام آراستگی و انضباط سازمانی ) استاد آموزش؛ آقاي دكتر مهرآرا