اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس: سمینار علمی با حمایت سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان آبفا و با همکاری انجمن علمی بخش مهندسی آب و انجمن بین رشته ای توسعه پایدار آب  ...
به گزارش روابط عمومی مدیریت و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی   
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام 170مورد نمونه برداری کیفی از کودهای وارده به استان مازندران خبرداد به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید س...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، بازدید دوره ای از کارگزاران شهرستان آرادان وگرمسار (عکس های پیوست ) جهت استحضار  ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ن...
شورای کشاورزی استان مازندران با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونین، مدیران و مسئولان حوزه های مختلف جهاد کشاورزی در استان مازندران در محل اتاق جلسات سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، برای دریافت فایل کلیک فرمایید
 به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، پنجمین نمایشگاه تخصصی بذر، کود، سم و نها...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان، دکتر خادمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان با مصاحبه باواحد خبر افلاک لرستان اعلام می کرد: دوره آموزشی ضمن خدمت  برا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه، برای دریافت فایل کلیک فرمایید
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، در تاریخ 19/09/97 کارشناس حوزه معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان ، بر اساس دستورالعمل اعطای عاملیت ...
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی، قرارداد خدمات مشاوره استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی با شرکت توف آلمان مراحل اجرایی خود را طی...
به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، هم اکنون در ستاد شرکت مناقصه امحاء سموم سنواتی  ،تاریخ منقضی  وغیر قابل مصرف از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، در عملکرد توزیع 8 ماهه ابتدای سال جاری انواع کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم نشان می دهد که در مقایسه با همین مقطع ...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی، 1- صدور بخشنامه و دستورالعملها در خصوص نظارت، بازرسی و نحوه انجام نمونه برداری، تنظیم صورتجلسات نمونه برداری ...