اخبار

گزارش حضور فعال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، آبیاری، نهاده ها، ماشین  های کشاورزی و صنایع وابسته در استان گرگان
مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛
مهندس رسولی مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛ 
مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جناب آقای مهندس رسولی با حضور در جمع بسیجیان پایگاه مقاومت شهید با هنر که  در سالن جلسات ستاد برگزار شد گفت: 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی؛
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی: 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛