اخبار

 وزیر جهاد کشاورزی درحکمی، یزدان سیف را به عنوان معاون وزير، رئيس هيئت مديره و مدیرعامل جديد شرکت مادر تخصصي بازرگانی دولتی ایران تعیین کرد.
به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان فارس، دوه های آموزشی كاربردی، ترويجی توليد و تكثير بذور گندم در داراب و شيراز برگزار شد.
نگاه اجمالی به برنامه ها و عملكرد يكساله شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان همدان
جناب آقای مهندس علی اكبر ندرلو مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز:
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
در مراسمی از کارگزاران برتر استان مازندران در سال 1395 تقدیر شد.
هدف ازبرگزاری کارگاه: معرفی محصولات شرکت(کود، بذر،...) به کارگزاران استان و توجیه آنان در خصوص کلیه برنامه های سال جاری شرکت و معرفی باشگاه کشاورزان و سامانه 1559 به کشاورزان منطقه.
نشست آموزشی نهاده های غیرتکلیفی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حـــمايتی كشاورزی استان آذربايجان شرقی؛
به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان آذربايجان شرقی
از مديرعامل محترم، اعضاء محترم هيأت مديره و همكاران محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل این دوره آموزشی به همت مدیریت محترم طرح و برنامه و گروه آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی در سالن جلسات شركت برگزار شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری نشست هماهنگی با رئیس اداره فن آوری و توسعه مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی خبر داد.