اخبار

تهیه و تدوین روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان گلستان
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با رویکرد تامین نهاده های غیریارانه ای و با کیفیت از سال 95 وارد این بازار شده است و تا پایان امسال تنوع کودی کشور به 50 نوع می رسد. ............................................
گردهمایی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور آقای مهندس تاج الدینی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی استان البرز ، آقای مهندس حیدری مدیر محترم زراعت و آقای مهندس ندرلو مدیر محترم ...
روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی گزارش داد:
همایش یک روزه با موضوع معرفی سبد کودی و هماهنگی با کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران که با حضور کارگزاران منطقه غرب مازندران( شهرستانهای نوشهر ، چالوس ، عباس آباد ، تنکابن ، رامسر ...
بمناسبت هفته پژوهش و فناوری در پژوهشکده چای کشور ( لاهیجان ) یکی از سخنرانان علمی، آقای دکتر صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی استان گیلان بود که خلاصه ای از مطالب و برنامه ها عبارت است از: