اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  که از انبار کارگزاری  ها کود  در شرق استا...
به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین ها و ادوات کشاورزی،  به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت سامانه های بوجاری در استان ها ، تعرفه بوجاری انواع بذور شامل بذرهای ذرت ، حبوبات ، شلتوک...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حمل مستقیم 15هزار و 700 کود از مبادی تامین کود در سطح کشور به مقصد انبار کارگزاران تحت پوشش در سطح این استان خبرداد به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات ح...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، از ابتدای سال جاری تا کنون برگزاری 3 مورد مناقصه با حضور مدیریت و مسؤلین مربوطه در محل دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،   در تاریخ 98/3/26 جلسه و آیین شکرگزاری برداشت گندم و رکوردشکنی تولید در استان که با برداشت 1/5 برابری نسبت به میانگین درازمدت استا...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 31 هزار کیلوگرم /لیتر انواع آفت کش های نباتی در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استاتن فارس، در راستای اسقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت کود های شیمیایی توزیعی در شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس...
رئیس دفتر برنج سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران دیدار کرد به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، در این دیدار که در اتاق کار ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، عملیات کیسه گیری وتوزیع 700 تن کود اوره ارسالی  از بندر عباس در  انبار های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان در حال انجام اس...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه، اصلاحیه بودجه سال  1397 پس از توشیح کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و امضا وزیران محترم جهاد کشاورزی و امور اقتصاد و دارایی در انتظار تاییدیه ...
  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، بازدید دوره ای کارشناسان این استان از کارگزاران شهرستان شاهرود و میامی انجام شد به گفته ی مهندس افضلی نکات و مسائل نیز به شر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در معیت تعدادی از همکاران در مورخ 26/3/98 با حضور در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزو...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری دوره آموزشی ویژه زنان کشاورز در این استان خبر داد به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، دراین دوره آموزشی که با ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، آیین تجلیل و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید در این آیین ضمن تکریم و تجلیل از آقای مهندس محسن کریمیان بپاس زحمات گذش...
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ،
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری نشست تخصصی فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در این استان خبر داد به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران  مج...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حماتیتی کشاورزی استان خراسان رضوی، در مورخ 25/03/98 جلسه  مناقصه عمومی انجام عملیات بارگیری حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی با حضور ا...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سمنان با حضور در اتاق کار مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات این استان در زمینه تامین و توزیع نهاده های کشاورزی مورد ...