اخبار

جناب آقای مهندس كشاورز معاون محترم وزير جهاد كشاورزی و جناب آقای مهندس يزدان سيف مدير عامل محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی اهداف امروز شركت و سياستهای كلان وزارت جهاد كشاورزی را تبيين نمودند...
بنابر گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان آذربايجان شرقی،
صورتجلسه نهمین نشست شورای هماهنگی و برنامه ریزی و هشتمین نشست اتاق فکر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان يزد،
روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان گزارش داد،
با حضور جناب آقای دكتر شورج قائم مقام محترم مديرعامل شركت خدمات حمايتی كشاورزی، جناب آقای مهندس بازوند مشاور محترم مديرعامل در امور استانها و جناب آقای مهندس ملازاده، معاون محترم امور فنی و ...
به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان چهارمحال و بختياری،