اخبار

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مناقصه امور خدمات و پشتیبانی نمایندگی شرکت در بندرامام خمینی (ره) در تاریخ 97/4/17 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام گر...
به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، هفته آینده نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور از میز خدمت الکترونیک شرکت، بازدید به عمل خواهد  آورد.  
روابط عمومی مدیریت امور ماشین ها و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد:
روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد:
به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی     
به به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:  استان اصفهان مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی را در تاریخ 97/4/21 از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگرار...
عدم جذب متقاضیان مهمترین مشکل طرح فروش وکالتی ماشین آلات  
به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:
ابتدا از انبارها و ساختمانهای مدیریت و همچنین تعدادی از کارگزاریها بازدید به عمل آوردند. سپس راس ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه هفدهم تیر ماه سال ۹۷ آقای ملازاده در نشست صمیمی مدیریت و کارکنان در سالن ا...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: استان اصفهان در تاریخ 97/4/17 ساعت 9 صبح مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه  30000  تن نهاده کشاورزی  را از طریق سامانه تدارکات الک...
به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:  سرکار خانم مهندس فرهادی از دفتر تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی در روز شنبه 97/4/16 از میز خدمت شرکت خدمات حمایتی کشاورز...
روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آمار و تأثیرات نهاده های کشاورزی موجود در پنجمین جشنواره فروش ویژه را اعلام نمود
روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان (جیرفت) گزارش داد: جلسه باز گشایی پاکات مناقصه امور خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان (جیرفت) برگزار شد.
همایش فرهنگی مدیریت جهادی با حضور حضرت آیت اله تقوی نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و مدیران ،مسولان، کارشناسان و کارکنان استانی و شهرستانی وابسته و پیوسته به مجموعه جهاد کشاورز...
به منظور ارزیابی و بررسی آشنایی کارگزاران استان خراسان رضوی در طرح فروش وکالتی اعم از دریافت کاتالوگ و بروشور اقدام و عملکرد آن ها را فرآیند فروش، آشنایی با محصولات شرکت های طرف قرارداد و تعا...
 آغاز خرید بذر گندم استان کرمانشاه و بازدید معاونت بهبود تولیدات گیاهی ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ، معاونت زراعت ، کارشناس مسئول موسسه و مدیر و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی ...
برگزاری جلسه درخصوص طرح فروش وکالتی ماشین آلات با حضور نماینده مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی دراستان خراسان شمالی