اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم عملیات همزمان تخلیه، کیسه گیری و بارگیری کودهای فله سوپر فسفات تریپل ارسال شده از مبادی به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بمنظور پایش بازار استان قم و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی، کارگروه پایش متشکل از مدیر توسعه بازرگانی استان، نماینده شرکت خدما...
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی :    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
در سال 97 در مجموع 174 هزار و 216 تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش 312 میلیون دلار از استان مازندران به خارج از کشور صادر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و به نقل از مدی...
در سال زراعی جاری 99 شبکه مراقبت و ردیابی، آفت سن غلات در مزارع کشاورزی استان را برعهده دارند. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛
با توجه به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان ، مبنی بر افزایش تقاضا و تاکید بر کنترل دقیق و برخورد جدی با توزیع کود خارج از شبکه ، این مدیریت نظارت دقیق بر تخلیه وکیسه گیر...
توجه ویژه و پیگیری نسبت به سوء استفاده از آرم و نشان تجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در توزیع کودهای تقلبی. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشاورزی خراسان شمالی حمل کود اوره سهمیه فروردین ماه از مبداء پتروشیمی خراسان به مقدار 16 هزار و 400 تن به استانهای تحت پوشش  مدیریت شرکت خدمات ح...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین از تمدید قرارداد عاملین توزیع نهاده های کشاورزی استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛  
با توجه به وقوع سیل در برخی استانهای کشور، کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در اقدامی خودجوش اقدام به اهداء کمک به هم وطنان سیل زده سیل اخیر در کشور نمودند. به گزارش روابط عمومی شر...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در راستای حمایت از حقوق کشاورزان و مصرف کنندگان روز سه شنبه مورخ 98/2/3 معاونت مالی،اداری و پشتیبانی و مسئول حراست استان ...
تسهیلات خرید تراکتور و سایرادوات کشاورزی متقاضیان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛  
به گزارش رروابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در اجرای دستورالعمل های پایش و کنترل و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی، روز سه شنبه مورخ 98/2/3گروه پایش کود استان ، از ک...
  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی کارشناسان واحد فنی استان خراسان رضوی طی فروردین ماه سال جاری از مقدار حدود 400 تن کود سولفات پتاسیم ارسالی از شرکت های مروا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک : بمنظور برگزاری مناقصه امور حفاظتی مجتمع شیمیائی آبیک مراحل ثبت و بارگزاری مدارک مورد نیاز مناقصه امروز در سامانه setadiran.i...
  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در راستای نظارت  فنی بر نحوه فعالیت کارگزاران توزیع نهاده در سطح استان خراسان رضوی در فروردین ماه سالجاری طی چهار نوبت ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان