اخبار

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از استقبال کم سابقه کارگزاران تحت پوشش از اولین همایش آموزش ترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 98 در این استان خبرداد. به گزارش رو...
اولین همایش آموزشی ترویجی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 98 در استان مازندران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این همایش که در سالن همایش های ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان در فروردین ماه 12500 تن انواع کودهای کشاورزی در استان گیلان توزیع شده است لازم به ذکر است که فروردین، اردیبهشت و خرداد در استان گیلان پیک مصر...
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و سرپرست مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با حضور در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نزدیک در جریان فعالیت های مربوط به ا...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 7 هزار و 357 تن کود کشاورزی اوره در فروردین ماه سال 1398 در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ؛ مجید س...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین نهاده های موردنیاز بخصوص انواع کودهای کشاورزی جهت کشت دانه روغنی سویای بهاره در این استان خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کش...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از پیگیری 3پرونده حقوقی مربوط به وصول مطالبات و هم چنین مقابله با کودهای تقلبی در این استان خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاو...
به گزارش روابط عمومی مدیریت کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری 43 مورد بازدید میدانی از مزرعه توسط کارشناسان این مدیریت در سال 97 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این بازدید در راس...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین تمامی نیازهای کودی شالیکاران این استان در سال زراعی خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام ا...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از افزایش تولیدات محصولات باغی این استان با تامین به موقع نهاده های کشاورزی بخصوص انواع کودهای کشاورزی ویژه محصولات باغی خبرداد. به گزارش روابط عمو...
به گزارش روابط عمومی مدیریت کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 650 هزار کیلوگرم کود کشاورزی از انواع فسفاته و پتاسه در فروردین ماه سال جاری دراین استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاو...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین 13هزار و 113 تن انواع کود کشاورزی و توزیع 8 هزار و 8 تن انواع کودهای تامین شده در فروردین ماه سال جاری در سطح این استان خبر داد. به گزارش روابط عم...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اظهار رضایت شرکتهای تولید کننده برتر کودی شرکت کننده در اولین همایش ترویج سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درسال 98 در استان مازندران خبر داد. ب...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ارائه درخواست عضویت در باشگاه کشاورزان و سامانه ارتباطی 1559 توسط 2300 کشاورز و فعال بخش کشاورزی این استان در سال 1397 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرک...
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گزارش داد:
نشست کمیته بررسی راههای حمایت از آسیب دیدگان سیل اخیر در بخش کشاورزی استان مازندران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این نشست که با حضور معاونین سازمان ...