اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:  نماینده این مدیریت به همراه اعضای کمیته بازرسی کود استان ( متشکل از نمایندگانی از معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی استان و ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان: برداشت بادام زمینی از 2 هزار و 850  هکتار از مزارع بادام کاری استان گیلان آغاز و تا مهر ماه ادامه دارد. صالح محمدی مدیر شرکت خدم...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از آغاز عملیات بوجاری مقدار۷۴۵ تن انواع بذور گندم وجو درایستگاههای تح...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:  جلسه کمیسیون معاملات برای بازگشایی پاکات مناقصه حمل ونقل مقدار۲۵۰۰۰ تن  انواع نهاده های کشاورزی، امروز در شرکت خدمات حمای...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری: در مورخ 97/6/21 جناب  آقای مهندس منصوری عضو محترم هیئت مدیره و معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی  شرکت...
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی: پیرو بازدید های انجام شده توسط کارشناسان  اعزامی از مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  و نمایندگان دفتر مرکزی از ا...
آگهی تغییرات آدرس و کد پستی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارسالی از روابط عمومی مدیریت حقوقی و دعاوی شرکت:
در راستای حکم صادره از سوی مدیرکل محترم بازرسی استان  به منظور بازرسی دستگاه های وابسته به سازمان جهاد کشاورزی ، با عنایت به حضور 60 روزه هیات محترم بازرسی استان در محل شرکت خدمات حمایتی کشا...
روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان قزوين:
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،
   مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در مصاحبه خبری با هفته نامه سراسری قارن و روزنامه اجتماعی ، اقتصادی کرانه شمال به صورت مبسوط در زمینه قیمت کود و توزیع آن در سطح استان اطلاع رسا...
به گزارش روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،
با توجه به ارسال کود به انبار سازمانی استان قزوین و نیاز به آنالیز کود قبل از توزیع، نماینده این مدیریت از محموله کودهای ارسالی از مبادی، پتروشیمی و شرکت های تولیدکننده داخلی بازدید و نمونه گ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،
روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان قزوين:
به كزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان البرز: