اخبار

بنابه گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان آذربايجان شرقي 
جناب آقای مهندس فضلی مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان:
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، 
ساماندهی بهتر در امر  تهیه و توزیع سموم با عنایت به ارتقاء کیفی آن در پروسه تولید، افزایش کمیت  ، جهت حمایت از کشاورزان
جناب آقای مهندس عدالتی مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به خبرنگار روابط عمومی گفت:
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از  برتری محسوس عملکرد این استان در  4 ماهه نخست سال 96 در زمینه تامین و توزیع نهاده های کشاورزی در بین استان های کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل امروز سرپرست محترم تیم حسابرسی عملیاتی مستقر در شرکت طی جلسه ای در حضور جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیئت مدیره و معاون اداری، مالی و پشتیبانی، جمعی ا...
جلسه کمیته بازرسی و نظارت بر تولید کنندگان کود استان با حضور جناب اقای مهندس ملازاده عضو محترم هیات مدیره و معاون فنی و امور تولیدی و همچنین معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استا...
بنابه گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان آذربايجان شرقي 
بنا به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی