اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: در روز چهارشنبه مورخ 97,7,28 جلسه کمیته فنی پایش کودهای خارج از شبکه استان ایلام در محل دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور م...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ،   جناب آقایان دکتر گازرقی و دکتر حمیدی از مسئولین موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر نهال کشور به اتفاق دکتر رزاقی و  دکتر صادق ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی: جلسه مناقصه ( استعلام بها ) کیسه گیری کود فله به مقدار 2000 تن در محل این مـدیریت مورخ 97/07/28روز شنبه با حضور اعضاء کمیسـیون اسـتان تشـکی...
تصاوير ارسالي روابط عمومي و امور بين الملل شركت خدمات حمايتي كشاورزي 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ،  کمیته اجرایی بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران که از 5 الی 8 شهریورماه در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی  گرگان برگزار شد از ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان لرستان:
روابط عمومي و امور بين الملل شركت خدمات كشاورزي گزارش داد:
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز گزارش داد:
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان