عنوان: مناقصه عمومی واگذاری امور حفاظت فیزیکی به پیماتکار واجد شرایط در استان گیلان

مهلت دریافت سند: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه