اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از معرفی تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان طی مراسمی باشکوه خبر داد. از 47 تن از ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز پنجشنبه  مورخ 6/4/98  اکیپ نمونه برداری استان از کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل ارسالی از بندر عباس در انبار سازمانی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از اجرای دقیق فرایند پایش و کنترل کیفی کودهای کشاورزی در چرخه ی تامین، تدارک و توز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز چهارشنبه مورخ 5/4/98 جلسه ای به منظور انتخاب مزارع پایلوت  جهت مقایسه فرمولهای کودی و نقش تغذیه گیاهی با حضور معاونت ب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از بازدیدهای دوره ای کارگزاریهای شهرستان رضوانشهرخبر داد. در این سرکشی ها ضمن برر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز دوشنبه مورخ 3/4/98 همايش تخصصي يك روزه محصولات غذايي تراريخته و سالم براي زندگي سالم،  با حضور استاندار محترم آذربايج...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازملاقات مدیر عامل و عضو هئیت علمی شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور...
به گزارش رروابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در اجرای دستورالعمل های پایش و کنترل و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی یارانه دار، روز چهارشنبه مورخ 5/4/98, اکیپ نظارتی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از بازدیدهای دوره ای کارگزاریهای شهرستان آستانه اشرفیه خبر داد. در این سرکشی ها ضم...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، معاونت بازرگانی شعبه فارس از حمل و توزیع مقدار 8205 تن کود اوره تولید پتروشیمی شیراز بین کارگزاران  تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی ک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از سرکشی دوره ای کارگزاران کود در استان براساس برنامه زمانبندی خبر داد. و...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، دکتر ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از نظارت دقیق و مستمر معاونین شعبه بر روند کیسه گیری و بارگیری کودهای سوپرف...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری جلسه و نشست صمیمی با تولید کنندگان نهال البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو اعل...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، امور کود: فروش مقدار7850 تن انواع کود های شیمیایی تکلیفی شرکت و حضورفعال در جلسات ستاد تغذیه گیاهی استان ادامه روند عم...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از شرکت همکاران البرز در جلسه آموزشی خبر داد. وی اعلام نمود : دو تن از همکاران شرکت خد...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، آقای مهندس محسن نظام دوست ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی  با اعلام این خبر افزودند در پی کشف 100 کیسه  ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری کمیته فنی استان البرز خبر داد . ایشان اعلام نمود : در مورخ 4/4/98 جلسه کمیته ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، جلسه باز گشایی پاکات مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان انبار سرد سیب زمینی استان واقع در شهرستان بویین و میاندشت از طریق سامانه ستاد با حضو...