خلاصه عملكرد ارديبهشت ماه شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان گيلان

.

کود شیمیایی :

طی ایام فوق مقدار6842019 کیلوگرم از انواع کود شیمیایی فروش مستقیم به کارگزار از مبادی داشته ایم و مقدار 7210496 کیلوگرم کودشیمیایی طی حواله از انبار سازمانی گیلان به فروش رسیده، و مقدار 885663 کیلوگرم کودشیمیایی بطور مستقیم از مبادی به انبارهای سازمانی شرکت وارد شده است .

بذر:

نظارت و ایجاد هماهنگی در توزیع بذر

شناسایی و بررسی استعداد و امکانات و عقد تفاهم نامه جهت تولید بذور مورد نیاز سال آتی

نظارت های دوره ای برموجودی بذور انبار.

سایر :

شرکت در جلسات هفتگی هواشناسی کشاورزی استان ( دیسکاشن )

بررسی نیاز به سموم کشاورزی از طریق کارگزاران

درخواست سموم گرانول ، روغن امولسیون شونده و دیازینون مایع

برگزاری دوره آموزشی یک روزه مسئولین بازاریابی وفروش وباشگاه کشاورزان در آموزشکده و ساختمان زنده یاد رئوف

فروش 20 دستگاه گاوآهن دوخیش

فروش 40510 کیلوگرم / لیترازانواع سموم حشره کش گرانول، مایع و روغن امولسیون شونده .

   

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید