قرارداد کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ،

قراردادهای کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان تهران تمدید شد . زهرا عبادی کارشناس بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، گفت : با توجه به اتمام قرارداد عاملین توزیع نهاده های کشاورزی در سال جاری کلیه اقدامات لازم و مراحل تمدید تحت نظارت کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران انجام و 28 قراداد عاملیت توزیع اعم از اتحادیه تعاونی روستایی و عاملین بخش خصوصی تمدید شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید