کارگاه آموزشی باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

.

با حضور مدیر محترم  شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان جناب مهندس  استاد و مدیر محترم مرکز خدمات طارم شهرستان حاجی آباد و کارشناسان مربوطه و کارگزاران توزیع نهاده های این مدیریت و جمع کثیری از کشاورزان منطقه تحت پوشش مرکز خدمات طارم (روستاهای  گنج – طارم – طاشکوئیه – گهکم – سرچاهان ) یک دوره کلاس اموزشی تحت عنوان کارگاه آموزشی باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار که دربدو شروع کلاس سرکار خانم مهندس جهانشاهی کارشناس محترم مرکز خدمات مذکور توضیحاتی در رابطه با نحوه مدیریت مزرعه و نحوه مصرف نهاده ها از جمله کودهای شیمیایی به کشاورزان ارائه نمودند و سپس جناب مهندس استاد مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی استان در رابطه با مزایای باشگاه کشاورزان و سامانه تلفنی 1559 و چگونگی عضو شدن در این باشگاه و سایر اقداماتی که می توان در این  انجام داد را خدمت زارعین محترم و کارگزاران ارائه نمودند و کلاس مذکور در ساعت 11 همزمان با اذان ظهر به وقت منطقه به پایان رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید