برگزاری تجدید مناقصه امور خدماتی استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،

امروز  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان فارس  ساعت 10 صبح از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید