برگزاری تجدید مناقصه امور خدماتی استان فارس


تاریخ ارسال :

۱۹ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری تجدید مناقصه امور خدماتی استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،امروز  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان فارس  ساعت 10 صبح از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.