روابط عمومی شركت خدمات حمايتی هرمزگان:

دومین جلسه برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص فعالیت باشگاه کشاورزان

.

دومين جلسه برنامه ريزي و هماهنگي در خصوص فعاليت باشگاه کشاورزان درحضور جمعي از کارگزاران توزيع نهاده هاي کشاورزي در شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان هرمزگان برگزار گرديد.
در اين جلسه سرپرست شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان هرمزگان جناب مهندس فرزاد استاد ضمن اعلام  آمادگي باشگاه کشاورزان استان براي ارائه خدماتي از جمله (خدمات هواشناسي- آب و خاک – سفارش گذاري نهاده ها و رسيدگي به شکايات و.... ) جايگاه و نقش باشگاه کشاورزان را در خدمات رساني به کشاورزان و بهره برداران بسيار با اهميت دانسته و در خصوص معرفي  سامانه تلفني 1559 و همچنين خدمات قابل ارائه از طريق اين سامانه مطالب مفيدي را براي حاضرين در جلسه بيان کردند.سپس به منظور فعاليت گسترده تر و شناخت هر چه بهتر باشگاه خواستار همکاري همه جانبه  کليه کارگزاران در سطح استان گرديدند.
در پايان موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
1- کليه کارگزاران استان جهت معرفي باشگاه کشاورزان و سامانه تلفني 1559 اقدام به تبليغات و اطلاع رساني موثر نمايند.
2- کليه کارگزاران به منظور ثبت نام و عضويت کشاورزان در باشگاه پس از نصب اطلاعيه و پارچه نويسي در محل کارگزاري ، نسبت به اطلاع رساني و مذاکره حضوري با کشاورزان اقدام نمايند.
3-  مديريت استان به منظور معرفي باشگاه و همچنين ثبت نام و عضويت کشاورزان با هماهنگي مديريت جهاد کشاورزي شهرستانها اقدام به برگزاري جلسات دوره اي در مراکز خدمات جهاد کشاورزي نمايد.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید