تمدید و انتصاب اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، با حکم وزیر محترم جهادکشاورزی جناب آقای مهندس حجتی اعضای محترم هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای یک دوره سه ساله دیگر تمدید شدند. با عنایت به عملکرد هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی سه سال گذشته و رضایت وزارت متبوع از این عملکرد، احکام اعضای هیات برای یک دوره سه ساله دیگر تمدید شد. اسامی اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی عبارتند از:

  1. آقای حمیدرسولی
  2. آقای مریدنژاد
  3. آقای سلیمانی
  4. آقای مصطفوی
  5. آقای مرتضی مرادی

لازم است یاد وخاطره آقای مجیدزاده عضو متوفی هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت خدمات را زنده نگه داشته و به عضو جدید این هیات آقای مرتضی مرادی مدیراموراداری خداقوت بگوییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید