برنامه تولید 3400 تن بذر گندم اصلاح شده در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از هدف گذاری و اجرای برنامه تولید 3400 تن بذر گندم اصلاح شده برای سال زراعی 96-95 این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت : در راستای برنامه تولید بذور اصلاح شده برای بخش کشاورزی مازندران و براساس سهمیه ابلاغی تهیه و تولید بذر گندم توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران خوشبختانه کارخرید گندم بذری با تایید فنی کارشناسان مرتبط از پیمانکاران تولید بذر گندم در سطح استان با موفقیت به پایان رسید و گندم های خریداری شده از ارقام گنبد و مروارید و لاین 20-87- N، پس از حمل به انبار وارد چرخه بوجاری ، ضدعفونی ، نشانه گذاری ، توزین و کیسه گیری با آرم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شدند و برای توزیع و فروش در بین کشاورزان استان در انبارهای مجزا ذخیره سازی شدند. وی افزود تا کنون حدود 750 تن گندم از ارقام اصلاح شده بوجاری ، ضدعفونی ، نشانه گذاری ، توزین و کیسه گیری شدند و این روند تا تحقق کامل برنامه تولید 3400 تن بذر گندم اصلاح شده ابلاغی در سایت های بوجاری دشت ناز ساری و سایت بوجاری بذر قائم شهر ادامه خواهد یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید