مهندس علی اكبر ندرلو، مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز خبر داد:

ورود اولین محموله کلزای شرکت اورالیس فرانسه

.

اولین محموله بذور هیبرید کلزای زمستانه شرکت اورالیس فرانسه در 5 رقم نپتون ، دانوب ، هیدرومل ، آرتیست ، آلونسو به میزان 19310 کیلـو گرم با پیگیری و تلاش های بی شائبه عضو محترم هیات مدیره و معاون مدیرعامل در امور بازرگانی در مورخ 95/6/3 از گمرگ شهریار ترخیص و حدود ساعت 20 به مجتمع انبار مدیریت اسـتان البرز رسید . این مدیریت با تلاش همکاران ساعی و زحمتکش استان در مورخ 95/6/4 با عنایت به برش اعلامی و مجوز حمل های صادره و بـا توجه به شـرایط فورس زمانی ، قبـل از پایان وقت اداری 5 رقم بذر فوق به 16 استان کشور  ارسال گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید