پس از گذشت حدود یك دهه از انتشار آخرین شماره نشریه نهاده؛

جناب آقای دكتر شورج بعنوان مدیرمسئول نشریه نهاده منصوب شدند.

.

با عنایت به پیگیریهای بعمل آمده توسط روابط عمومی و امور بین الملل در سامانه جامع رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدور پروانه جدید نشریه نهاده شركت خدمات حمایتی كشاورزی با مسئولیت جناب آقای دكتر شورج، بزودی اولین شماره از سری جديد نشریه علمی، آموزشی و اطلاع رسانی نهاده چاپ و منتشر خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید