پس از گذشت حدود یك دهه از انتشار آخرین شماره نشریه نهاده؛

جناب آقای دكتر شورج بعنوان مدیرمسئول نشریه نهاده منصوب شدند.

.

با عنایت به پیگیریهای بعمل آمده توسط جناب آقای هوشمند مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، پروانه جدید نشریه نهاده وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با مدیر مسوولی جناب آقای دکتر شورج توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

در همین زمینه، بزودی اولین شماره از سری جديد نشریه علمی، آموزشی و اطلاع رسانی نهاده چاپ و منتشر خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید