جناب آقای دكتر شورج بعنوان مدیرمسئول نشریه نهاده منصوب شدند.


تاریخ ارسال :

۳۰ مرداد ۱۳۹۵

جناب آقای دكتر شورج بعنوان مدیرمسئول نشریه نهاده منصوب شدند.

.با عنایت به پیگیریهای بعمل آمده توسط جناب آقای هوشمند مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، پروانه جدید نشریه نهاده وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با مدیر مسوولی جناب آقای دکتر شورج توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

در همین زمینه، بزودی اولین شماره از سری جديد نشریه علمی، آموزشی و اطلاع رسانی نهاده چاپ و منتشر خواهد شد.