انتخاب کارمند نمونه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومي

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان طی مراسمی جناب آقای محمد حسین شریفی رئیس اداره بازرگانی شرکت دراستان به عنوان کارمند نمونه انتخاب گردید وبه پاس خدمات ارزنده درمسئولیتهای متعدد با اهداء لوح تقدیرتوسط مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان جناب آقای مهندس صفائی از زحمات ایشان قدردانی به عمل آمد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید