بازدید از مراحل کیسه گیری کود

به گزارش روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

گروه پایش ستادی مستقر در استان کرمانشاه از مراحل کیسه گیری کود اوره ودی آمونیم در انبارهای سازمانی بازدید نمودوضمن کنترل عملیات تذکرات لازم جهت پیشگیری از اشکال در روند کیسه گیری را به مسئولین مربوطه یاد آوری نمود./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید