هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص کود اوره فله ای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

امروز جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کود در خصوص چگونگی تخصیص کود اوره فله ای و وضعیت کیسه گیری کود در انبار های سازمانی شرکت، برگزار شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید