بازدید از انبار تپه سلام خراسان رضوی

سعيد غفوری از روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان خراسان رضوی گزارش مي دهد:

به دنبال پیگیریهای شرکت خدمات حمایتی كشاورزی و با عنایت به کودهای موجود در انبار و نظر به اهمیت تامین و تدارک بموقع و مناسب نهاده های کشاورزی ، جناب آقای مهندس مزروعی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به همراه مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی جناب آقاي مهندس كاشكی از محل انبارهای کود واقع در تپه سلام بازدید بعمل آوردند. ریاست محترم سازمان ضمن حمایتهای بی دریغ از فعالیتها و برنامه های شرکت خدمات حمایتی كشاورزی خواستار تولید NPK غنی شده با روی و آهن به منظور استفاده وسیع در مزارع زعفران ، باغات انگور و باغات پسته شدند که مقرر شد این مهم هرچه سریعتر عملیاتی و به میزان لازم از این کود در اختیار باغداران قرارگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید