برگزاری جلسه کمیته فنی بذر

مهندس ندرلو، مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز:

 پیرو دستور مدير عامل محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی در گردهمایی مدیران و معاونین استانها در خصوص پیگیری کیفیت و کمیت بذور خریداری شده مورد تعهد شرکت، جلسه مشترکی به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز با حضور معاون تولیدات گیاهی، مدیر زراعت، مسئول حفظ نباتات، مسئولین زراعت شهرستانها، تولید کننده بخش خصوصی، مرکز تحقیقات بذر و نهال کرج، نماینده مدیریت امور بذر و نهال شرکت و ... برگزار گردید .

 در این جلسه در خصوص علل اختلاط ارقام بذور، علل رد مزارع، نوع سموم ضد عفونی سالجاری، تعیین میزان افت،علل عدم پرداخت یارانه بذور سال 94، تغذیه گیاهی و نیاز کودی مزارع، عدم صدور مجوز تولید بذور، و ... بحث و تبادل نظر گردید و در انتها صورتجلسه مصوبات جلسه تهيه و تنظيم گرديد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید