تكریم و معارفه مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی خراسان جنوبی

طی مراسمی حكم انتصاب مهندس تقی آژنگ بعنوان سرپرست شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان خراسان جنوبی اهداء، و از زحمات مهندس علیرضا حسینی تكریم بعمل آمد.

 

این مراسم با حضور دكتر شورج قائم مقام محترم مدیرعامل شركت خدمات حمایتی كشاورزی و ریاست محترم سازمان جهاد كشاورزی استان خراسان جنوبی مهندس ولی پور و مسئولین محترم سازمان جهاد كشاورزی استان و همكاران محترم شركت خدمات حمایتی كشاورزی برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید