مدير محترم توزيع، حمل و نگهداری شركت خبر داد:

توزيع بذر آفتابگردان غير هيبريد وارداتی از كشور روسيه

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل:

 

  مدیر محترم توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جناب آقای مهندس هرمزی طی مصاحبه ای با روابط عمومی اعلام نمودند:

بذر آفتابگردان غیر هیبرید رقم OP  لاکومکا وارداتی از کشور روسیه در هفته آتی طبق برش استانی وزارت متبوع به استانها حمل خواهد شد .

ایشان در ادامه اظهار نمودند که با اطلاع رسانی مناسب توسط مدیران محترم استانی به کارگزاران و کشاورزان امیدواریم تمامی بذور مذکور مورد استفاده و مصرف کشاورزان عزیز قرار گیرد مهمترین ویژگی بذور مذکور عبارتند از :

1)    زودرس

2)    طول دوره رویش 100 تا 95 روزه

3)    ارتفاع بوته 160 تا 150 سانتی متر

4)    مقاوم به بیماری پلاسموپارا (سفیدک دروغین)

5)    متوسط عملکرد 3 تا 2.5 تن در هکتار

6)    میزان روغن: 43 درصد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید