کارگروه نظارت و کنترل بر مواد کودی در استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،
این کارگروه با حضور معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان کرمان، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نماینده اداره کل تعزیرات، نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت، نماینده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و نمایندگان سازمان جهادکشاورزی استان، از کارخانه های تولید کننده کود واقع در شهرک صنعتی شماره ۲ شهرستان کرمان بازدید بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید