به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران حوزه بازرگانی و صنایع کشاورزی برگزار شد.

ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران حوزه بازرگانی و صنایع کشاورزی در تاریخ دوشنبه 1395/01/23 با حضور جناب آقای مهندس مهرفرد قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی در محل سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید