به گزارش مسئول روابط عمومی شركت خدمات حمایتی كشاورزی خراسان رضوی:

مهندس كاشكی از كارخانه بوجاری بذر مشهد بازدید نمود.

جناب مهندس كاشكی، مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان خراسان رضوی به اتفاق مهندس ذوقی مشاور  رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان و مسئول امور شهرستانها در مجلس از كارخانه بوجاری بذور مشهد بازدید بعمل آوردند و در خصوص چگونگی تأمین و توزیع كودهای شیمیایی و میزان بوجاری و توزیع بذور به تبادل نظر پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید