بازدید از انبار کارگزاران استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی،

کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از کارگزاریها و انبارهای فرعی در شهرستان سربیشه از توابع استان خراسان جنوبی بازدید بعمل آورده و اجرایی نمودن ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی را توسط کارگزاران مورد بررسی قرار دادند.                                    

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید