تامین و توزیع کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان بیان کردند:

از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار 18 هزار 765 تن کود اوره ما بین کارگزاران در سراسر استان توزیع شده و در اسرع وقت در اختیار کشاورزان متقاضی قرار گرفته ، امید است که با افزایش کشاورزان راندمان کاری بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید