تامین و توزیع کود اوره


تاریخ ارسال :

۴ اسفند ۱۳۹۹

تامین و توزیع کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،آقای افضلی مدیر استان سمنان بیان کردند:

از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار 18 هزار 765 تن کود اوره ما بین کارگزاران در سراسر استان توزیع شده و در اسرع وقت در اختیار کشاورزان متقاضی قرار گرفته ، امید است که با افزایش کشاورزان راندمان کاری بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.