حمل درون استانی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در بهمن ماه برای کارگزارانی که در فاصله 100- 50  کیلومتری از مرکز استان قرار دارند، 12 تن انواع کود شیمیایی ارسال شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید