حمل درون استانی خراسان جنوبی


تاریخ ارسال :

۴ اسفند ۱۳۹۹

حمل درون استانی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبیمحمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در بهمن ماه برای کارگزارانی که در فاصله 100- 50  کیلومتری از مرکز استان قرار دارند، 12 تن انواع کود شیمیایی ارسال شده است.