حمل 125 تن کود اوره برای کارگزاران خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در روز یکشنبه مورخ سوم اسفند ماه مقدار 125 تن کود اوره از مبدا پتروشیمی بجنورد برای کارگزاران استان بارگیری و حمل شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید