حمل 125 تن کود اوره برای کارگزاران خراسان جنوبی


تاریخ ارسال :

۴ اسفند ۱۳۹۹

حمل 125 تن کود اوره برای کارگزاران خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبیمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در روز یکشنبه مورخ سوم اسفند ماه مقدار 125 تن کود اوره از مبدا پتروشیمی بجنورد برای کارگزاران استان بارگیری و حمل شد.