تامین کود سوپر فسفات شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 7300 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل به کارگزاران شهرستان بیرجند در بهمن ماه خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید