تامین سموم نباتات علوفه ای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تامین سموم مورد نیاز کشاورزان برای کشت نباتات علوفه ای در سطح استان سمنان خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

در راستای کشت نباتات علوفه ای در سطح استان سمنان سمومی از جمله دیازینون و دوراسپان از ابتدای سال جاری تا کنون ما بین کارگزاران و کشاورزان استان سمنان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید