متوسط مقدارحمل، تخلیه و بارگیری نهاده های کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ با توجه به صدور مجوز حمل آزاد بصورت تک بارنامه ای جهت حمل، تخلیه و بارگیری نهاده های کشاورزی از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین به انبار کارگزاران استانی، متوسط میزان حمل در هر روز بطور میانگین 150 تا 200 تن از انواع کود شیمیایی موجود بوده که بصورت روزانه توسط رانندگان حمل و در انبار کارگزاران استان برای توزیع بین کشاورزان تخلیه می شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید