توسط مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جلسه ی پایش کودهای شیمیایی عنوان شد:

ضرورت نظارت و کنترل بیشتر مصرف کودهای کشاورزی در استانهای کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

با توجه به وضعیت افزایش مصرف کودهای کشاورزی در اغلب استان های کشور در جلسه یی که صبح روز جاری برگزار شد، آقای مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جلسه ستاد پایش کودهای کشاورزی  گفت: با عنایت به وضعیت مصرف کود در تعدادی از استانها نسبت به سال قبل و سه سال اخیر از کلیه همکاران محترم در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و وزارت متبوع، بویژه رؤسای محترم سازمانهای جهاد کشاورزی درخواست دارم که نظارت و کنترلهای بیشتری بر فرآیند توزیع کودهای یارانه ای در استانها اعمال نمایند.

 

لینک خبر در دیگر رسانه ها:

خبرگزاری اگنا: ضرورت نظارت و کنترل بیش تر بر توزیع و مصرف کود شیمیایی یارانه یی

خبرگزاری ایرنا: مصرف کود در برخی استان ها غیرمتعارف است

خبرگزاری مهر: ضرورت نظارت و کنترل بیش تر مصرف کودهای کشاورزی در استان ها

باشگاه خبرنگاران جوان: ضرورت نظارت و کنترل بیش تر بر مصرف کودهای کشاورزی

دهقان نیوز: مصرف کودغیرمتعارف در برخی استان ها

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید